Návrhový vzor abstract factory je návrhovým vzorem pro strukturu objektů. Používá se v situacích, kdy je z nějakých dobrých důvodů vhodné delegovat vytváření nové instance třídy (tzv. produktu) na dedikovanou třídu (tzv. tovární třídu). Důvody mohou být různé - například je logika pro volbu konkrétní vytvářené třídy složitá, opakuje se na více místech, nebo ji chce továrna zkrátka "skrýt" a odstínit tak klienta od nepodstatných detailů. Tovární třída obsahuje jednu nebo více továrních metod.

Obecně lze mít rozsáhlé hierarchie produktů i továrních tříd, přičemž klient nemůže očekávat žádnou konkrétní implementaci továrny či produktu, musí mu stačit jen to nejobecnější rozhraní od každého. Všechny možné produkty tovární třídy mají společného předka a klient spoléhá pouze na to, že mu bude vrácen jeden z potomků této třídy. Dopředu neví, který to bude - logiku pro jeho výběr zná pouze tovární třída. To umožňuje klientovi se všemi možnými produkty pracovat stejně. Klient má k dispozici pouze rozhraní jejich abstraktního předka a neměl by mít žádná očekávání ohledně tovární třídy, která bude pro vytvoření instancí použita.

UML diagramy

diagram tříd (UML)

Příklad

Rozhraní produktů

/**
 * Obecný dopravní prostředek.
 *
 * @author Vojtěch Hordějčuk
 */
public interface Vehicle
{
 // ...
}

Konkrétní produkty

/**
 * Osobní automobil.
 *
 * @author Vojtěch Hordějčuk
 */
public class Car implements Vehicle
{
 // ...
}

/**
 * Nákladní vůz.
 *
 * @author Vojtěch Hordějčuk
 */
public class Truck implements Vehicle
{
 // ...
}

/**
 * Malá loďka.
 *
 * @author Vojtěch Hordějčuk
 */
public class Boat implements Vehicle
{
 // ...
}

/**
 * Trajekt.
 *
 * @author Vojtěch Hordějčuk
 */
public class Ferry implements Vehicle
{
 // ...
}

Rozhraní továrních tříd

/**
 * Rozhraní tovární třídy pro vytváření vozidel.
 *
 * @author Vojtěch Hordějčuk
 */
public interface VehicleFactory
{
 /**
  * Vytvoří malé vozidlo.
  *
  * @return malé vozidlo
  */
 public Vehicle createSmallVehicle();

 /**
  * Vytvoří velké vozidlo.
  *
  * @return velké vozidlo
  */
 public Vehicle createBigVehicle();
}

Tovární třídy

/**
 * Tovární třída, která vytváří instance automobilů.
 *
 * @author Vojtěch Hordějčuk
 */
public class CarFactory implements VehicleFactory
{
 @Override
 public Vehicle createBigVehicle()
 {
  return new Truck();
 }

 @Override
 public Vehicle createSmallVehicle()
 {
  return new Car();
 }
}

/**
 * Tovární třída, která vytváří instance lodí.
 *
 * @author Vojtěch Hordějčuk
 */
public class ShipFactory implements VehicleFactory
{
 @Override
 public Vehicle createBigVehicle()
 {
  return new Ferry();
 }

 @Override
 public Vehicle createSmallVehicle()
 {
  return new Boat();
 }
}

Použití

public static void main(String[] args)
{
 // vytvořit tovární třídy

 VehicleFactory carFactory = new CarFactory();
 VehicleFactory shipFactory = new ShipFactory();

 // požádat tovární třídu o vytvoření produktů

 Vehicle smallCar = carFactory.createSmallVehicle();
 Vehicle bigCar = carFactory.createBigVehicle();
 Vehicle smallShip = shipFactory.createSmallVehicle();
 Vehicle bigShip = shipFactory.createBigVehicle();
}

Reference