Abeceda

Standard ASCII (American Standard Code for Information Interchange) předepisuje kódovací tabulku, která vznikala v letech 1960 až 1967 a definuje číselnou reprezentaci nejčastěji používaných symbolů. Tabulka obsahuje 128 znaků: písmena, číslice, závorky, znaky matematických operací, interpunkční znaménka, speciální znaky a řídící znaky. Z této množiny je 33 znaků "neviditelných" (non-printable či whitespace) a 95 znaků "viditelných" (printable). Na této tabulce je založena většina moderních znakových sad.

Index +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7
0 0 (hex = 0)
NUL
1 (hex = 1)
SOH
2 (hex = 2)
STX
3 (hex = 3)
ETX
4 (hex = 4)
EOT
5 (hex = 5)
ENQ
6 (hex = 6)
ACK
7 (hex = 7)
BEL
8 8 (hex = 8)
BS
9 (hex = 9)
TAB
10 (hex = A)
LF
11 (hex = B)
VT
12 (hex = C)
FF
13 (hex = D)
CR
14 (hex = E)
SO
15 (hex = F)
SI
16 16 (hex = 10)
DLE
17 (hex = 11)
DC1
18 (hex = 12)
DC2
19 (hex = 13)
DC3
20 (hex = 14)
DC4
21 (hex = 15)
NAK
22 (hex = 16)
SYN
23 (hex = 17)
ETB
24 24 (hex = 18)
CAN
25 (hex = 19)
EM
26 (hex = 1A)
SUB
27 (hex = 1B)
ESC
28 (hex = 1C)
FS
29 (hex = 1D)
GS
30 (hex = 1E)
RS
31 (hex = 1F)
US
32 32 (hex = 20)
(mezera)
33 (hex = 21)
!
34 (hex = 22)
"
35 (hex = 23)
#
36 (hex = 24)
$
37 (hex = 25)
%
38 (hex = 26)
&
39 (hex = 27)
'
40 40 (hex = 28)
(
41 (hex = 29)
)
42 (hex = 2A)
*
43 (hex = 2B)
+
44 (hex = 2C)
,
45 (hex = 2D)
-
46 (hex = 2E)
.
47 (hex = 2F)
/
48 48 (hex = 30)
0
49 (hex = 31)
1
50 (hex = 32)
2
51 (hex = 33)
3
52 (hex = 34)
4
53 (hex = 35)
5
54 (hex = 36)
6
55 (hex = 37)
7
56 56 (hex = 38)
8
57 (hex = 39)
9
58 (hex = 3A)
:
59 (hex = 3B)
;
60 (hex = 3C)
<
61 (hex = 3D)
=
62 (hex = 3E)
>
63 (hex = 3F)
?
64 64 (hex = 40)
@
65 (hex = 41)
A
66 (hex = 42)
B
67 (hex = 43)
C
68 (hex = 44)
D
69 (hex = 45)
E
70 (hex = 46)
F
71 (hex = 47)
G
72 72 (hex = 48)
H
73 (hex = 49)
I
74 (hex = 4A)
J
75 (hex = 4B)
K
76 (hex = 4C)
L
77 (hex = 4D)
M
78 (hex = 4E)
N
79 (hex = 4F)
O
80 80 (hex = 50)
P
81 (hex = 51)
Q
82 (hex = 52)
R
83 (hex = 53)
S
84 (hex = 54)
T
85 (hex = 55)
U
86 (hex = 56)
V
87 (hex = 57)
W
88 88 (hex = 58)
X
89 (hex = 59)
Y
90 (hex = 5A)
Z
91 (hex = 5B)
[
92 (hex = 5C)
\
93 (hex = 5D)
]
94 (hex = 5E)
^
95 (hex = 5F)
_
96 96 (hex = 60)
`
97 (hex = 61)
a
98 (hex = 62)
b
99 (hex = 63)
c
100 (hex = 64)
d
101 (hex = 65)
e
102 (hex = 66)
f
103 (hex = 67)
g
104 104 (hex = 68)
h
105 (hex = 69)
i
106 (hex = 6A)
j
107 (hex = 6B)
k
108 (hex = 6C)
l
109 (hex = 6D)
m
110 (hex = 6E)
n
111 (hex = 6F)
o
112 112 (hex = 70)
p
113 (hex = 71)
q
114 (hex = 72)
r
115 (hex = 73)
s
116 (hex = 74)
t
117 (hex = 75)
u
118 (hex = 76)
v
119 (hex = 77)
w
120 120 (hex = 78)
x
121 (hex = 79)
y
122 (hex = 7A)
z
123 (hex = 7B)
{
124 (hex = 7C)
|
125 (hex = 7D)
}
126 (hex = 7E)
~
127 (hex = 7F)
DEL

Konce řádků

Nejčastěji používané konce řádků:

TypZnakyEscape sekvenceASCII (hex)ASCII (dec)
UnixLF\n0x0A10
WindowsCR LF\r\n0x0D 0x0A13 10
MacintoshCR\r0x0D13

Reference