Asymptotická složitost je nástrojem k porovnávání efektivity algoritmů. Složitost vyjadřuje, jak roste náročnost algoritmu (doba výpočtu nebo potřebná paměť) s rostoucím množstvím vstupních dat. Dobu výpočtu lze definovat jako počet všech elementárních operací, které algoritmus vykoná při zpracování daného vstupu. Každá tato operace musí být dokončena v konstantním čase a patří mezi ně například základní aritmetické operace, porovnání dvou hodnot či přiřazení.

Protože je algoritmus obecný a jeho konkrétní implementace se mohou více či méně lišit, je k jejich srovnávání nutné použít metodu "odolnou" vůči specifikám jednotlivých platforem. Především se složitost počítá tzv. asymptoticky a během "výpočtu" se zanedbávají nepodstatné členy (např. aditivní a multiplikativní konstanty).

Asymptotickou složitost si lze představit jako "řád růstu", tedy "zařazení" algoritmu do nějaké kategorie (lineární, exponenciální, logaritmická...), která umožňuje porovnávat efektivitu algoritmů mezi sebou, a to nezávisle na implementaci a použité platformě.

Notace Omega

Množina Omega funkce f je množina všech funkcí, které mají "stejný" nebo "vyšší" řád růstu jako funkce f.

Prohlásíme-li, že složitost algoritmu leží v množině Omega funkce f, znamená to, že bude náročnost algoritmu růst vždy stejně nebo více než funkce f. Notaci Omega lze tedy chápat jako vyjádření "nejlepšího případu".

notace Omega omezuje řád růstu náročnosti zdola

notace Omega omezuje řád růstu náročnosti zdola

Formální definice

£ f(x) \in \Omega(g(x)) \rightarrow \exists C, x_0: C > 0, \forall (x>x_0): |C \cdot g(x)| \leq |f(x)| £

Příklad: € n^2 \in \Omega(n) €, € \log n \in \Omega(1) €

Notace Omikron

Množina Omikron funkce f je množina všech funkcí, které mají "stejný" nebo "nižší" řád růstu jako funkce f.

Prohlásíme-li, že složitost algoritmu leží v množině Omikron funkce f, znamená to, že bude náročnost algoritmu růst vždy stejně nebo méně než funkce f. Notaci Omikron tedy lze chápat jako vyjádření "nejhoršího případu".

notace Omikron omezuje řád růstu náročnosti shora

notace Omikron omezuje řád růstu náročnosti shora

Formální definice

£ f(x) \in O(g(x)) \rightarrow \exists C, x_0: C > 0, \forall (x>x_0) \; |f(x)| \leq |C \cdot g(x)| £

Příklad: € n^2 \in O(n^3) €, € \log n \in O(n) €

Notace Theta

Množina Theta funkce f je množina všech funkcí, které mají "stejný" řád růstu jako funkce f.

Prohlásíme-li, že složitost algoritmu leží v množině Theta funkce f, znamená to, že bude náročnost algoritmu růst vždy stejně jako funkce f.

U některých algoritmů však nelze složitost pomocí množiny Theta specifikovat.

notace Theta omezuje řád růstu náročnosti z obou směrů

notace Theta omezuje řád růstu náročnosti z obou směrů

Formální definice

£ f(x) \in \Theta(g(x)) \rightarrow \exists C, C': C,C' > 0, \forall (x>x_0) \; |C \cdot g(x)| \leq |f(x)| \leq |C' \cdot g(x)| £

Také platí tato ekvivalence:

£ f(x) \in \Theta(g(x)) \rightarrow f(x) \in O(g(x)) \land f(x) \in \Omega(g(x)) £

Příklad: € 5102.445n^2 \in \Theta(n^2) €, € 5 \in \Theta(1) €

Obvyklé třídy složitosti

Asymptotická složitostVyjádřeníPopis a nejčastější případ
konstantní€ O(1) €Počet operací je pro libovolně velká vstupní data zhruba stejný. Typicky se jedná o nějaký jednoduchý matematický výpočet, jeden přístup k paměti, apod.
logaritmickဠO(\log n) €Typicky ideální případ vyhledávání ve stromě s € n € prvky.
lineární€ O(n) €Náročnost algoritmu se zvyšuje podobně jako velikost vstupních dat. Typicky jeden průchod polem. Některé algoritmy s touto složitostí mohou být implenentovány i proudově.
lineárně logaritmickဠO(n \cdot \log(n)) €Typická složitost rozumného řadícího algoritmu.
kvadratickဠO(n^2) €Náročnost algoritmu roste jako druhá mocnina velikosti vstupních dat. Typicky průchod všech dvojic v poli.
polynomiální€ O(n^k), k \in R €
exponenciální€ O(k^n), k \in R €
faktoriálovဠO(n!) €Typicky vyhodnocování všech možných permutací € n € prvků, například v brute-force algoritmech.
porovnání složitostí

porovnání složitostí

Reference