Návrhový vzor Command se využívá v situacích, kdy je třeba vykonání nějakého příkazu zapouzdřit do třídy a tu jako proměnnou předávat v aplikaci, například z důvodu jejího zařazení do fronty k pozdějšímu vykonání nebo rekonstrukci historie příkazů. Důležité je, aby zapouzdřený příkaz obsahoval všechny potřebné informace nutné ke svému vykonání. Je-li to potřeba, může příkaz obsahovat i instrukce k provedení opačné operace, což lze ve spojení s historií příkazů použít k implementaci funkcionality undo/redo.

UML diagramy

Příklad

Rozhraní příkazu

/**
 * Rozhraní příkazu.
 * @author Vojtěch hordějčuk
 */
public interface Command
{
 /**
  * Spustí vykonávání tohoto příkazu.
  */
 public void execute();
}

Konkrétní příkazy

/**
 * Příkaz, který vypíše konec řádku na standardní výstup.
 * @author Vojtěch Hordějčuk
 */
public class NewLineCommand implements Command
{
 @Override
 public void execute()
 {
  System.out.println();
 }
}
/**
 * Příkaz, který vypíše text na standardní výstup.
 * @author Vojtěch Hordějčuk
 */
public class PrintCommand implements Command
{
 /**
  * text, který se má vypsat
  */
 private final String text;

 /**
  * Vytvoří nový příkaz.
  * @param pText text
  */
 public PrintCommand(final String pText)
 {
  this.text = pText;
 }

 @Override
 public void execute()
 {
  System.out.print(this.text);
 }
}

Použití

public static void main(final String[] args)
{
 // vytvořit frontu a naplnit ji příkazy

 final List<Command> commands = new LinkedList<Command>();

 commands.add(new PrintCommand("First line."));
 commands.add(new NewLineCommand());
 commands.add(new PrintCommand("Second line."));
 commands.add(new NewLineCommand());
 commands.add(new PrintCommand("Third line."));

 // příkazy jsou připraveny, nyní je možné dělat něco jiného

 // ...

 // spustit příkazy

 for (final Command command : commands)
 {
  command.execute();
 }
}

Reference