Fronta je lineární datová struktura určená pro ukládání prvků a jejich opětovný výběr ve stejném pořadí, v jakém byly do fronty přidány - nejstarší přidaný prvek je vybrán jako první (FIFO = first in first out). S frontami se setkáváme v každodenním životě a vyskytují se všude tam, kde je třeba férově vyřešit rozdílné rychlosti vstupů a výstupů, nebo jak odložit zpracování úloh na později a přitom zachovat jejich pořadí.

Fronta v základní variantě poskytuje tyto funkce:

enqueue(a)
vloží prvek a na konec fronty
dequeue()
vrátí první (nejstarší) prvek ze začátku fronty a odebere jej
diagram

Implementace

Pomocí spojového seznamu

Implementace využívající spojový seznam má teoreticky neomezenou kapacitu, ale prvky zabírají více paměti, než by mohly (ke každému prvku totiž náleží ukazatel na prvek následující).

/**
 * Queue implemented using linked list.
 *
 * @author Vojtěch Hordějčuk
 */
public class MyLinkedQueue<DATA> {
  private static class Node<DATA> {
    private DATA innerValue;
    private Node<DATA> next;
  }

  private Node<DATA> first;
  private Node<DATA> last;

  /**
   * Enqueues a value by placing it at the end of the queue.
   *
   * @param value value to be added
   */
  public void enqueue(final DATA value) {
    final Node<DATA> newLast = new Node<DATA>();
    newLast.innerValue = value;

    if (first == null) {
      // first element
      first = newLast;
      last = newLast;
    } else {
      last.next = newLast;
      last = newLast;
    }
  }

  /**
   * Dequeues (retrieves and removes) the oldest value in the queue.
   * Throws exception if the queue is empty.
   *
   * @return the oldest value in the queue
   */
  public DATA dequeue() {
    if (first == null) {
      throw new IllegalStateException("Queue is empty.");
    }

    final DATA valueToReturn = first.innerValue;

    if (first == last) {
      // last element
      first = null;
      last = null;
    } else {
      first = first.next;
    }
    
    return valueToReturn;
  }

  /**
   * Checks if the queue is empty.
   *
   * @return TRUE if the queue is empty, FALSE otherwise
   */
  public boolean isEmpty() {
    return first == null;
  }
}

Pomocí pole

Implementace fronty pomocí pole je zajímavá tím, že se pro dosažení maximálního využití paměti musí ukazatele po přejetí konce pole vrátit zpět na jeho začátek.

/**
 * Queue implementation using array.
 *
 * @author Vojtěch Hordějčuk
 */
public class MyArrayQueue<DATA> {
  private final DATA[] storage;
  private int top;
  private int bottom;

  /**
   * Creates a new instance.
   *
   * @param capacity queue capacity
   */
  public MyArrayQueue(final int capacity) {
    this.storage = (DATA[]) new Object[capacity];
    this.top = -1;
    this.bottom = -1;
  }

  /**
   * Enqueues a value by placing it at the end of the queue.
   *
   * @param value value to be added
   */
  public void enqueue(final DATA value) {
    if (top < 0) {
      // first element
      top = 0;
      bottom = 0;
      storage[0] = value;
    } else {
      final int bottomToBe = (bottom + 1) % storage.length;

      if (bottomToBe == top) {
        throw new IllegalStateException("Queue is full.");
      }

      bottom = bottomToBe;
      storage[bottom] = value;
    }
  }

  /**
   * Dequeues (retrieves and removes) the oldest value in the queue.
   * Throws exception if the queue is empty.
   *
   * @return the oldest value in the queue
   */
  public DATA dequeue() {
    if (top < 0) {
      throw new IllegalStateException("Queue is empty.");
    } else if (top == bottom) {
      // last element
      final DATA valueTuReturn = storage[top];
      storage[top] = null;
      top = -1;
      bottom = -1;
      return valueTuReturn;
    } else {
      final DATA valueTuReturn = storage[top];
      storage[top] = null;
      top = (top + 1) % storage.length;
      return valueTuReturn;
    }
  }

  /**
   * Checks if the queue is empty.
   *
   * @return TRUE if the queue is empty, FALSE otherwise
   */
  public boolean isEmpty() {
    return top == bottom;
  }
}

Reference