Způsobů pro reprezentaci grafu v paměti je několik a každá má své výhody a nevýhody. Reprezentaci je nutné vždy pečlivě vybrat pro zadanou situaci na základě několika kritérií:

 • druh grafu - orientovaný a neorientovaný graf, multigraf, atd.
 • hustota grafu - jiné reprezentace jsou vhodnější pro husté grafy, jiné pro řídké grafy
 • dynamika grafu - některé reprezentace jsou vhodnější pro reprezentaci statických grafů (v čase se nemění), jiné pro reprezentaci dynamických grafů (v čase se mění)
 • velikost grafu - některé reprezentace jsou paměťově úspornější než jiné
 • režie - ke každé reprezentaci se vztahuje určitá režie

Reprezentace v paměti

Všechny reprezentace budeme demonstrovat na následujícím grafu:

diagram

Matice incidence (incidence matrix)

Graf s V uzly a E hranami lze reprezentovat maticí (dvojrozměrným polem) o velikosti € V \times E €, ve které sloupce reprezentují hrany a řádky uzly. Každé políčko v matici pak obsahuje pravdivostní hodnotu určující incidenci mezi hranou v daném sloupci a uzlem na daném řádku.

Příklad reprezentace výše uvedeného grafu pomocí matice incidence:

£ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} £
Vlastnosti
 • efektivní reprezentace hustých grafů
 • rychlé získání sousedních uzlů
 • složitější přidávání / odebírání v případě, že měníme velikost matice
 • v každém sloupci budou vždy dvě pravdivé hodnoty (hrana spojuje vždy právě dva uzly)

Matice souvislosti (adjacency matrix)

Graf s V uzly a N hranami lze reprezentovat maticí (dvojrozměrným polem) o velikosti € V \times V €, ve které řádky i sloupce reprezentují uzly. Každé políčko v matici pak obsahuje pravdivostní hodnotu určující přítomnost hrany mezi uzlem na daném řádku a uzlem v daném sloupci.

Příklad reprezentace výše uvedeného grafu pomocí matice souvislosti:

£ \begin{pmatrix} \square & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \square & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \square & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \square \end{pmatrix} £
Vlastnosti
 • efektivní reprezentace hustých grafů
 • rychlé získání sousedních uzlů
 • složitější přidávání / odebírání v případě, že měníme velikost matice
 • diagonála se ignoruje u grafů, které neumožňují smyčky hrany (self-loops)
 • v případě neorientovaných grafů je matice symetrická podél diagonály (sousednost dvou uzlů je totiž symetrické relace)
Rozšíření
 • orientované grafy: matice nebude symetrická podél diagonály a bude zavedeno pořadí indexace
 • multigrafy: místo pravdivostní hodnoty budou v matici přirozená čísla určující počet hran
 • vážené hrany: místo pravdivostní hodnoty budou v matici přirozená čísla určující váhu hrany
 • smyčky: začnou se číst a používat čísla na diagonále

Dynamická reprezentace

Dynamická reprezentace umožňuje reprezentovat grafy libovolné velikosti, omezená je jen volnou pamětí. Zpravidla umožňuje volné přidávání uzlů a hran a používá se tam, kde se graf mění. Podobná reprezentace může vypada například takto:

interface Node<T> {
 T getValue();
}

interface Graph<T> {
 Set<Node<T>> getNodes();
 Set<Node<T>> getAdjacentNodes(Node<T> node);
 void addNode(Node<T> nodeToAdd);
 void removeNode(Node<T> nodeToRemove);
 void addEdge(Node<T> a, Node<T> b);
 void removeEdge(Node<T> a, Node<T> b);
 // ...
}
Vlastnosti
 • množství dat je přímo závislé na počtu uzlů a hran v grafu
 • každý prvek však zavírá o něco více místa než stejný prvek v matici
 • přidání uzlu je snadnější než jeho odebrání (v tom případě se musí odebírat i všechny hrany, které do něj vedou)
 • tato reprezentace je vhodnější pro řídké grafy

Reference