Jako datová struktura se označuje způsob organizace dat v paměti počítače a definice souvisejících operací. Každá datová struktura je navržena tak, aby efektivně plnila určité úlohy za cenu neefektivity až nemožnosti jiných operací. Některé datové struktury jsou například efektivní pro ukládání hodnot a jejich vyhledávání podle určitých klíčů, jiné pro práci s binárními relacemi.

Zůstává proto na programátorovi, aby datové struktury znal a vhodně je vybíral do svých programů podle potřeby.