Faktoriál je matematická operace definovaná pro všechna přirozená čísla včetně nuly. Faktoriál čísla n se značí jako n! a tento zápis se čte se jako "n faktoriál". Faktoriál čísla 0 je definován jako 1 a pro každé přirozené číslo n jako součin všech přirozených čísel od jedné až do n (včetně). Výpočet pro obecný případ lze definovat i rekurentně, a to jako součin n a faktoriálu předchozího čísla n-1.

£ n! = \begin{cases} n = 0 &: 1 \\ n > 0 &: \prod_{k=1}^n k = n \cdot (n-1)! \end{cases} £

Příklad

£ 6! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 = 720 £

Využití

Faktoriály se využívají například v kombinatorice. Faktoriál čísla n také udává počet permutací množiny n prvků, tedy počet způsobů, jakými lze seřadit její prvky.

Tabulka

nn!
01
11
22
36
424
5120
6720
75040
840320
9362880
103628800
1139916800
12479001600
136227020800
1487178291200
151307674368000
1620922789888000
17355687428096000
186402373705728000
19121645100408832000
202432902008176640000
2151090942171709440000
221124000727777607680000
2325852016738884976640000
24620448401733239439360000
2515511210043330985984000000
26403291461126605635584000000
2710888869450418352160768000000
28304888344611713860501504000000
298841761993739701954543616000000
30265252859812191058636308480000000