In many ways you can just see git as a filesystem — it's content-addressable, and it has a notion of versioning, but I really really designed it coming at the problem from the viewpoint of a filesystem person (hey, kernels is what I do), and I actually have absolutely zero interest in creating a traditional SCM system. Linus Torvalds

Git je decentralizovaný systém pro správu verzí (SCM), za kterým stojí Linux Torvalds. Používá se například při vývoji Linuxového jádra a operačního systému Google Android. Samotný název "git" je britský slang, označující hloupou nebo nepříjemnou osobu. Torvalds často vtipkuje, že i tento software pojmenoval podle sebe (podobně jako Linux).

Online tutorialy

Vynikající online tutoriály naleznete zde:

Konfigurace GIT

Generování SSH klíčů

Příkaz pro vygenerování výchozího SSH klíče s bitovou délkou 4096:

ssh-keygen -b 4096

Po spuštění vygeneruje privátní a veřejný klíč v adresáři HOME/.ssh/. Ve výchozím nastavení vzniknou tyto dva soubory:

 • id_rsa = privátní klíč (ten nikdy nesmíte nikomu dát)
 • id_rsa.pub = veřejný klíč (ten si můžete klidně umístit na web)

Váš veřejný klíč je celý obsah souboru id_rsa.pub.

Nastavení jména a hesla

git config --global user.name "John Doe"
git config --global user.email johndoe@example.com

Nastavení editorů

git config --global core.editor vim
git config --global merge.tool vimdiff

Výpis nastavení

git config --listbash

Práce s lokálním repositářem

Vytvoření repositáře

Založení nového repositáře v aktuálním adresáři (adresář nemusí být prázdný):

git init

Klonování již existujícího repositáře:

git clone URL

Příklady URL:

Přidávání změn do commitů

Po změně lze soubory vybrat k zařazení do commitu:

git add *.java
git add .

Nebo je lze z commitu odebrat:

git rm *.txt

Potvrzení commitu

Jakmile je commit připraven, lze jej potvrdit:

git commit -m "commit message"

Všechny předchozí operace lze zjednodušit - přidání/odebrání všech změn a zároveň potvrzení commitu lze provést i jedním příkazem:

git commit -am "commit message"

Reset

Pokud se chcete vrátit v historii zpět, lze použít příkaz reset. Ten má několik základních variant:

 • soft = pouze přesune ukazatel HEAD, ponechá index i soubory
 • mixed (výchozí) = přesune ukazatel HEAD, změní index a ponechá soubory
 • hard = přesune ukazatel HEAD, změní index i soubory
git reset REVISION
git reset --soft REVISION
git reset --hard REVISION

Merge

TODO

Rebase

TODO

Existuje i tzv. interaktivní rebase, který umožní pomocí textového editoru upravit pořadí commitů, jejich commit message, případně některé commity "splácnout" do jednoho většího. Spouští se parametrem -i.

Práce se vzdáleným repositářem

Připojení vzdáleného repositáře na adrese URL a jeho uložení pod názvem NAME:

git remote add NAME URL

Odpojení vzdáleného repositáře s názvem NAME:

git remote remove NAME

Odeslání commitů

K odeslání lokálních změn do vzdáleného repositáře slouží příkaz push.

# odešle místní větev "master" do vzdáleného repositáře "origin" a stejnojmenné vzdálené větve "master"
git push origin master

# odešle místní větev "master" do vzdáleného repositáře "origin" a vzdálené větve "ticket154"
git push origin master:ticket154

# přepíše celou vzdálenou větev "master" lokální větví "master"
git push origin master -f

# odešle pouze jeden commit s hashem "hash123" do vzdálené větve "master"
git push origin hash123:master

Jiné užitečné příkazy

# historie (krátký hash + zpráva z commitu)
git log --pretty=format:"%h %s" --graph

# zobrazení místní historie referencí (zde můžete najít např. hash "ztraceného" commitu)
git reflog

Tipy a triky pro commit message

 • zpráva v commitu by měl být stručná zhruba v délce jedné věty
 • zpráva v commitu může mít nějaký pevný formát, například obsahující číslo lístku nebo bugu, který commit řeší
 • zprávy v commitu by měly všechny být v jednom jazyce (ideálně v angličtině)
 • mezi příklady nepříliš vhodných zpráv patří příliš obecné termíny, jako jsou "změny", "refactoring", "čištění", "dolaďování", apod.
 • do zprávy se nepíšou informace, které lze snadno zjistit z logu - například názvy změněných souborů, jméno člověka provádějícího změny, atd.
 • někteří lidé preferují použití rozkazujícího způsobu

Způsob práce

Centralizované úložiště

Gitflow

Připojení vzdáleného repositáře na adrese URL a jeho pojmenování jako upstream:

git remote add upstream URI

Přepnutí do větve develop:

# pokud větev neexistuje
git checkout -b develop

# pokud větev již existuje
git checkout develop

Načtení změn ze vzdáleného repositáře:

git fetch upstream

Provedení změn v lokálním repositáři:

git rebase upstream/develop

Propagace lokálních úpravy zpět do vzdáleného repositáře:

git push origin develop

Pokud byla změněna lokální historie commitů (např. interaktivní rebase), je nutné přidat parametr -f (ale pozor, tato operace může vést k velkým problémům, pokud nevíte, co děláte):

git push origin develop -f

Při release se požadované změny z větve develop zamergují do větve master a z větve master se provede release:

git checkout master
git merge develop

Reference