Graphviz je sada nástrojů pro vykreslování grafů (dot, neato, fdp, sfdp, twopi, circo). Graf se zapíše pomocí speciálního skriptovacího jazyka a zvolený nástroj vhodně rozmístí jeho uzly, hrany, a vykreslí jej do zvoleného formátu. S trochou cviku lze pomocí Graphvizu kreslit i různé diagramy, sítě a schémata. Největší výhodou tohoto nástroje je, že člověk se nemusí tolik zabývat vzhledem grafu, pouze jeho strukturou. Na podobném principu funguje i nástroj pro kreslení UML schémat PlantUML.

Vykreslení grafu do souboru PNG:

dot -Tpng VSTUP.dot > VÝSTUP.png

Syntaxe v příkladech

Orientovaný graf

digraph
{
 dpi = 80;
 A -> B [label = "hrana 1"];
 B -> C [label = "hrana 2"];
 C -> D [label = "hrana 3"];
 B -> D;
 E -> D;
 F -> D;
 A [style = filled, fillcolor = green];
 B [label = "hlavní uzel"];
 C [shape = box3d];

 subgraph clusterAB
 {
  A; B;
  style = rounded;
  color = gray;
 }
}
diagram

Neorientovaný graf

graph
{
 rankdir = LR;
 ratio = 0.5;
 dpi = 70;
 A -- B [label = "hrana 1"];
 B -- C [label = "hrana 2"];
 C -- D [label = "hrana 3"];
 D -- A [label = "hrana 4"];
 D -- E;
 A [style = filled, fillcolor = red];
 B [style = filled, fillcolor = green];
 C [style = filled, fillcolor = yellow];
 D [shape = point];
 E [label = "zvláštní uzel", shape = plaintext];
}
diagram

Diagram

digraph
{
 "Jedinec (před)" [shape = box3d, style = filled, fillcolor = black, color = white, fontcolor = white];
 "Jedinec (po)" [shape = box3d, style = filled, fillcolor = white, color = black, fontcolor = black];
 "Operátor mutace" [color = gray];
 "Jedinec (před)" -> "Operátor mutace" -> "Jedinec (po)";

 subgraph cluster0
 {
  style = filled;
  color = gray90;
  label = "příklad";
  "10010110110101" [shape = box3d, style = filled, fillcolor = black, color = white, fontcolor = white];
  "10011110110110" [shape = box3d, style = filled, fillcolor = white, color = black, fontcolor = black];
  "Operátor mutace" [label = "Operátor mutace", color = gray];
  "10010110110101" -> "Operátor mutace'" -> "10011110110110";
 }
}
diagram

Hodnoty

Tvary uzlů

A [shape = box];
diagram
diagram

box, ellipse, circle, point, egg, plaintext, diamond, doublecircle, rect, note, tab, component, folder, box3d, record

Tvar "record"

digraph structs
{
 A [shape = record, label = "<l> L|<p> P"];
 A:l -> dir_L;
 A:p -> dir_P;
}
diagram

Tvary šipek

A -> B [arrowhead = vee];
A -> B [arrowtail = vee];
A -> B [arrowsize = 1.5];

normal, inv, dot, invdot, odot, invodot, none, tee, empty, invempty, diamond, odiamond, ediamond, crow, box, obox, open, halfopen, vee

Směr šipek

A -> B [dir = forward];

forward, back, both, none

Reference