Situace

Trvalé úložiště dat obsahuje entity, jejichž obrazy se vytváří v aplikaci. Tyto entity jsou rozlišeny klíčem. Pod trvalým úložištěm si lze představit například databázi, pod entitami zákazníky a pod klíčem jejich ID. Problém

Nic nebrání tomu, aby aplikace volně vytvářela instance entit a ty rozesílala do různých částí programu. Případná změna jedné takové instance se neprojeví v ostatních instancích a dojde k porušení principu SSOT. Také je nutné při každém požadavku na entitu načítat aktuální data z trvalého úložiště, což je zbytečné, pokud se uložená instance mezitím nezměnila.

public Customer getCustomer(long id)
{
 // ...
 // načíst data z databáze
 // SELECT * FROM customer WHERE id = ?
 // ...

 Customer entity = new Customer();
 // ...
 entity.setName(result.getString("name"));
 entity.setSurname(result.getString("surname"));
 // ...
 return entity;
}

public void problem()
{
 Customer c1_firstInstance = getCustomer(1);
 Customer c1_secondInstance = getCustomer(1);

 c1_secondInstance.setName("John");

 // problém: která instance je teď ta správná?
 // instance c1_firstInstance: původní jméno
 // instance c1_secondInstance: změněné jméno (John)
}

Řešení

Řešení tohoto problému spočívá v odstínění programu od vytváření instancí. Vznikne nová třída, která bude instance entit spravovat a vytvářet je pouze tehdy, když instance entity s požadovaným klíčem neexistuje. V podstatě se jedná o prostou vyrovnávací paměť.

Varianty

 • implicitní - jedna mapa pro každý typ entity
 • explicitní - pouze jedna univerzální mapa, typ entity se specifikuje později
diagram tříd (UML)

Implementace

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

/**
 * Identity Map.
 *
 * @author Vojtěch Hordějčuk
 * @param <K>
 * třída klíče (např. Long)
 * @param <V>
 * třída entity (např. Customer)
 */
public class IdentityMap<K, V>
{
 /**
  * cache obsahující jedinečné instance entit
  */
 private final Map<K, V> cache;
 /**
  * DAO pro načítání entit z trvalého úložiště
  */
 private final DAO<V> dao;

 /**
  * Vytvoří novou instanci.
  *
  * @param dao
  * DAO pro zadaný typ entit
  */
 public IdentityMap(final DAO<V> dao)
 {
  this.cache = new HashMap<K, V>();
  this.dao = dao;
 }

 /**
  * Vrátí jedinečnou instanci pro zadaný klíč. Pokud instance neexistuje, bude
  * vytvořena a uložena do cache.
  *
  * @param key
  * klíč
  * @return jedinečná instance pro zadaný klíč
  */
 public V getInstance(final K key)
 {
  if (!this.cache.containsKey(key))
  {
   // hodnota s tímto klíčem není v cache
   // bude vytvořena nová instance

   final V fresh = dao.load(key);
   this.cache.put(key, fresh);
   return fresh;
  }

  // vrátit již existující hodnotu z cache

  return this.cache.get(key);
 }
}

Reference