Situace

Existuje uspořádaná množina prvků, kterou chceme systematicky procházet. Nezajímá nás, jakou strukturu tato množina má, nebo jak přesně je uložena v paměti. Důležité pro nás je pouze správné pořadí prvků při jejím procházení. Procházet lze například seznam, pole, klíče nebo hodnoty hashovací tabulky, nebo uzly či hrany grafu.

Mohou existovat různé druhy procházení - například prosté dopředné (forward), zpětné (backward) a náhodné (random). Můžeme také požadovat, aby bylo možné průchod do určité míry ovládat. Například určit, o kolik elementů se chceme přesouvat, změnit směr procházení nebo možnost vrátit se zpět na začátek.

Vytvoříme tedy třídu, která bude zapouzdřovat tuto logiku procházení prvků v určitém pořadí a navenek nám bude poskytovat pouze další prvek v pořadí a informaci o tom, zda je takový prvek k dispozici, abychom mohli procházení ve správný čas ukončit.

Je zvykem iterátory implementovat s minimálním vnitřním stavem. Procházená datová struktura se tedy nikdy nekopíruje do iterátoru, ten pouze systematicky prochází její prvky, k čemuž využívá její vnější rozhraní.

Iterátor by nikdy neměl měnit procházenou datovou strukturu. Tak je možné jednu množinu nezávisle procházet i více iterátory najednou.

Řešení

diagram tříd (UML)

Podrobněji si popíšeme nejjednodušší iterátor, tedy prostý dopředný. Tento iterátor stojí vždy "před" nějakým prvkem a na požádání se posune a zároveň "přejetý" prvek vrátí. Takto vypadá průchod iterátoru seznamem:

seznam s vyznačenou pozicí iterátoru (P)nexthasNext
(P) 1. 2. 3.1.true
1. (P) 2. 3.2.true
1. 2. (P) 3.3.true
1. 2. 3. (P)-false

Implementace

Rozhraní seznamu

Než začneme implementovat iterátor, musíme definovat rozhraní, nad kterým budeme iterovat. Pro tento příklad to bude jednoduchý lineární seznam s konečnou velikostí, který umožňuje adresovat své prvky celočíselným indexem.

public interface List<T> {
  T getElementAtIndex(int index);

  int getSize();
}

Rozhraní iterátoru

Každý iterátor vrací prvky a informuje o stavu procházení, aby jeho uživatel věděl, zda jsou dostupné další prvky. Pro dopředné procházení tedy specifikujeme tyto metody:

public interface SimpleIterator<T> {
  boolean hasNext();

  T next();
}

Implementace pro pole

public class ForwardArrayIterator<T> implements SimpleIterator<T> {
  private final T[] array;
  private int index;

  public ForwardArrayIterator(final T[] array) {
    this.array = array;
    index = -1;
  }

  @Override
  public boolean hasNext() {
    // check we stand before the last element
    return index < array.length - 1;
  }

  @Override
  public T next() {
    // move to the next element
    index++;
    // check bounds (if assertions are enabled)
    assert index <= array.length - 1;
    return array[index];
  }
}

Použití

final Integer[] array = {1,2,3};
final SimpleIterator<Integer> iterator = new ForwardArrayIterator<Integer>(array);

while (iterator.hasNext()) {
  System.out.println(iterator.next());
}