Jazyk Java obsahuje speciální kontejnery, které lze použít jako vláknově bezpečné proměnné pro určitý typ hodnot. Hodnotu kontejneru lze bezpečně číst a přepisovat z více vláken, přičemž pro aktualizaci jsou k dispozici i další užitečné metody, jako je přečti a přepiš (getAndSet), porovnej a přepiš (compareAndSet), inkrementace/dekrementace (getAndIncrement(), getAndDecrement()), a další.

Kontejnery jsou definovány pro tři primitivní typy a referenční typ:

Pro některé z nich existují i varianty pro pole:

package concurrency.atomic;

import org.junit.Test;

import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
import java.util.concurrent.atomic.AtomicInteger;

import static org.junit.Assert.assertEquals;

public class AtomicCounterTest {
  private static final int NUMBER_OF_THREADS = 42;

  @Test
  public void executeAtomicCounter() {
    final AtomicInteger counter = new AtomicInteger(0);

    // spustíme mnoho vláken, každé přičte jedničku
    executeManyTimesInParallel(NUMBER_OF_THREADS, counter::incrementAndGet);

    // ověříme, že se každé vlákno přičetlo právě jednou
    assertEquals(NUMBER_OF_THREADS, counter.get());
  }

  private static void executeManyTimesInParallel(final int numThreads, final Runnable task) {
    final ExecutorService executorService = Executors.newFixedThreadPool(numThreads);

    for (int i = 0; i < numThreads; i++) {
      executorService.submit(task);
    }

    executorService.shutdown();

    try {
      executorService.awaitTermination(1, TimeUnit.HOURS);
    } catch (InterruptedException e) {
      // ignore this
    }
  }
}

Zdrojový kód Pokrytí testy