Pro generování a čtení čárových a QR kódů v Javě doporučuji knihovnu ZXing. Knihovna je velmi univerzální a podporuje řadu formátů. Zde se zaměříme na QR kódy.

Pro použití příkladů potřebujete následující knihovny:

Generování QR kódu

Generování matice QR kódu

public static BitMatrix stringToQrCodeBitMatrix(final String contents, final int bitmapSize) throws WriterException {
  final Map<EncodeHintType, Object> hints = new EnumMap<>(EncodeHintType.class);
  // set character set to UTF-8
  hints.put(EncodeHintType.CHARACTER_SET, StandardCharsets.UTF_8.name());
  // set margin to zero to not waste space
  hints.put(EncodeHintType.MARGIN, 0);
  // set error correction level to low
  hints.put(EncodeHintType.ERROR_CORRECTION, ErrorCorrectionLevel.L);

  final Writer writer = new MultiFormatWriter();
  return writer.encode(contents, BarcodeFormat.QR_CODE, bitmapSize, bitmapSize, hints);
}

Vykreslení QR kódu

public static RenderedImage renderBitMatrix(final BitMatrix bitMatrix) {
  final BufferedImage bufferedImage = new BufferedImage(bitMatrix.getWidth(), bitMatrix.getHeight(), IndexColorModel.BITMASK);
  final Graphics graphics = bufferedImage.getGraphics();

  for (int x = 0; x < bitMatrix.getWidth(); x++) {
    for (int y = 0; y < bitMatrix.getHeight(); y++) {
      graphics.setColor(bitMatrix.get(x, y) ? Color.BLACK : Color.WHITE);
      graphics.fillRect(x, y, 1, 1);
    }
  }

  return bufferedImage;
}

Čtení QR kódu

public static String readTextFromQrCode(final BufferedImage qrCodeImage) throws FormatException, ChecksumException, NotFoundException {
  final Map<DecodeHintType, Object> hints = new EnumMap<DecodeHintType, Object>(DecodeHintType.class);
  hints.put(DecodeHintType.TRY_HARDER, Boolean.TRUE);
  hints.put(DecodeHintType.POSSIBLE_FORMATS, EnumSet.allOf(BarcodeFormat.class));
  hints.put(DecodeHintType.PURE_BARCODE, Boolean.FALSE);

  final LuminanceSource luminanceSource = new BufferedImageLuminanceSource(qrCodeImage);
  final HybridBinarizer binarizer = new HybridBinarizer(luminanceSource);
  final BinaryBitmap binaryBitmap = new BinaryBitmap(binarizer);
  final Reader reader = new MultiFormatReader();
  final Result result = reader.decode(binaryBitmap, hints);
  return result.getText();
}

Reference