Classloader je komponenta JRE (runtime prostředí Javy), která se stará o načítání tříd a dalších potřebných zdrojů za běhu JVM. Není těžké implementovat si svůj vlastní. Jediné, co je potřeba udělat, je vytvořit nového potomka java.lang.Classloader,překrýt metodu findClass(String) a samozřejmě nový classloader korektně použít pro načítání tříd.

Classloader má následující úkoly:

 • kontrola, zda je třída načtena
 • kontrola, zda byla třída načtena systémovým classloaderem
 • načtení třídy
 • definování třídy ("vložení" jejího zdroje do JVM)
 • předání požadované třídy klientovi

Hierarchie classloaderů

Důležité je vědět, že classloadery mohou být a také často jsou uspořádány hierarchicky. Při použití classloaderu je nejprve o třídu požádán jeho rodič (pokud existuje) a až poté on sám. V praxi to znamená, že se váš vlastní classloader ke slovu nemusí dostat, pokud je požadovaná třída již načtená. Toto chování lze samozřejmě obejít správným překrytím metody loadClass().

Přímo v JVM existuje tato hierarchie vestavěných classloaderů:

 • bootstrap classloader - napsaný v nativním kódu, načítá základní třídy jazyka (jre/lib)
 • extension classloader - načítá třídy které patří do různých rozšíření Javy (jre/lib/ext)
 • system classloader - načítá třídy umístěné na systémové classpath
 • vlastní classloadery - vlastní classloadery

Mechanismus načítání tříd

Výchozí mechanismus načítání tříd je dobře vidět na kódu rodičovské třídy java.lang.ClassLoader (kód byl pro snadnější pochopení zkrácen pouze na ty nejpodstatnější části, pro kompletní zdrojový kód si projděte své JDK):

protected Class<?> loadClass(String name, boolean resolve) throws ClassNotFoundException {
 Class c = findLoadedClass(name);

 if (c == null) {
  // třída ještě není načtena
  try {
   if (parent != null) {
    // o načtení požádáme rodičovský classloader
    c = parent.loadClass(name, false);
   } else {
    // není rodičovský classloader - jako fallback se použije bootstrap
    c = findBootstrapClassOrNull(name);
   }
  } catch (ClassNotFoundException e) {
   // rodič třídu nenalezl - chyba se ignoruje
  }
  
  if (c == null) {
   // třída není dostupná, ke slovu se konečně dostává tento classloader
   c = findClass(name);
  }
 }
 
 return c;
}

Vlastní classloader

Classloader

Pozornost věnujte zejména metodě findClass a konstruktorům. Pokud žádné nejsou definovány, zůstává výchozí konstruktor z předka, který je definován tak, že se jako rodičovský classloader použije systémový classloader. Pokud tomu chcete předejít, je nutné konstruktor překrýt a jako rodičovský classloader předkovi poslat prázdnou hodnotu null. I pak je ale třeba dávat pozor na různé fallbacky, které jsou zabudovány v metodě loadClass (viz výchozí mechanismus popsaný výše).

public class MyClassLoader extends ClassLoader {
  public MyClassLoader() {
    // žádný rodičovský classloader (pozor, existují fallbacky)
    super(null);
  }

  public MyClassLoader(ClassLoader parent) {
    // poskytujeme rodičovský classloader
    super(parent);
  }
  
  @Override
  protected Class<?> findClass(final String name) throws ClassNotFoundException {
    System.out.println("Finding class: " + name);

    // zde se má načíst bytekód třídy nebo nastat výjimka ClassNotFoundException
    final byte[] classBinaryCode = this.loadClassDataOrThrowException(name);
    
    // defineClass() je magie, která definuje třídu v JVM na základě jejího bytekódu
    return this.defineClass(name, classBinaryCode, 0, classBinaryCode.length);
  }
}

Použití

// CHYBA: náš classloader třídu nezná a neposkytli jsme rodičovský systémový classloader
Class<?> something = Class.forName("cz.voho.classloader.Main", 
                  true, new MyClassLoader());

// OK: náš classloader třídu nezná, ale poskytli jsme rodičovský classloader, který ano
Class<?> something = Class.forName("cz.voho.classloader.Main", 
                  true, new MyClassLoader(ClassLoader.getSystemClassLoader()));

// další způsoby načtení třídy pomocí vlastního classloaderu
ClassLoader classloader = new MyClassLoader();
ClassLoader classloader = new MyClassLoader(ClassLoader.getSystemClassLoader());
ClassLoader classloader = new MyClassLoader(this.getClass().getClassLoader());
Class<?> something = classloader.loadClass("org.w3c.dom.Element");