Guice je framework pro vkládání závislostí (dependency injection) od firmy Google.

Základní vlastnosti:

 • jednoduchost (omezený počet možností, jak dosáhnout jednoho cíle)
 • možnost modulární konfigurace
 • veškerá konfigurace v kódu (žádné externí XML, atd.)

Vytvoření a konfigurace injektoru

Injektor je objekt, který se bude starat o vkládání závislostí. K jeho vytvoření je potřeba vytvořit jeden nebo více tzv. modulů, což jsou speciální konfigurační třídy, ve kterých lze definovat jednotlivé závislosti a způsob jejich vytváření.

Každý modul musí implementovat rozhraní com.google.inject.Module. Kvůli přehlednosti se ale zpravidla dědí od abstraktní třídy com.google.inject.AbstractModule, která umožňuje srozumitelnější zápis.

// create injector
Injector injector = Guice.createInjector(new ConfigurationModule(), new DaoModule(), new ServiceModule());

// get the service with all dependencies injected
MyService myService = injector.getInstance(MyService.class);

Příklad

Konfigurace pomocí @Inject

Tato metoda ponechává vytváření objektů v režii Guice. Objekty v tomto případě musí mít buď veřejný konstruktor bez parametrů, nebo konstruktor s anotací com.google.inject.Inject. Objekty, které mají být vytvořené jako singletony, musí být označeny anotací com.google.inject.Singleton. Pro upřesnění lze samozřejmě připojit i další anotace, například com.google.inject.name.Named.

import com.google.inject.*;
import com.google.inject.name.Named;
import com.google.inject.name.Names;

import java.sql.SQLException;

public class GuiceDemoInject {
  public static void main(String[] args) throws SQLException {
    // create injector
    Injector injector = Guice.createInjector(new ConfigurationModule(), new DaoModule(), new ServiceModule());
    // get the service with all dependencies injected
    MyService myService = injector.getInstance(MyService.class);
    // test the service
    myService.test();
  }

  // Injection Configuration via Modules

  private static class ConfigurationModule extends AbstractModule {
    @Override
    public void configure() {
      bindConstant().annotatedWith(Names.named("MyServiceEndpointURL")).to("http://myservice.myapp.com:8000/");
      bindConstant().annotatedWith(Names.named("MyServiceTimeoutSeconds")).to(30);
    }
  }

  private static class DaoModule extends AbstractModule {
    @Override
    protected void configure() {
      bind(MyDao.class).to(MyDaoImpl.class);
    }
  }

  private static class ServiceModule extends AbstractModule {
    @Override
    protected void configure() {
      bind(MyService.class).to(MyServiceImpl.class);
    }
  }

  // DAO

  private interface MyDao {
    void test();
  }

  @Singleton
  private static class MyDaoImpl implements GuiceDemoInject.MyDao {
    private final String endpointURL;
    private final int timeoutSeconds;

    @Inject
    public MyDaoImpl(
        @Named("MyServiceEndpointURL") String endpointURL,
        @Named("MyServiceTimeoutSeconds") int timeoutSeconds
    ) {
      this.endpointURL = endpointURL;
      this.timeoutSeconds = timeoutSeconds;
    }

    @Override
    public void test() {
      System.out.println(String.format("Hello world! (URL = %s, timeout = %d s)", endpointURL, timeoutSeconds));
    }
  }

  // Service

  private interface MyService {
    void test();
  }

  @Singleton
  private static class MyServiceImpl implements GuiceDemoInject.MyService {
    private final MyDao dao;

    @Inject
    public MyServiceImpl(MyDao dao) {
      this.dao = dao;
    }

    @Override
    public void test() {
      dao.test();
    }
  }
}

Konfigurace pomocí @Provides

Tato metoda předává kontrolu nad vytvářením objektů uživateli. U tohoto způsobu konfigurace se připravují tovární metody, které každý objekt nebo závislost. Aby Guice dokázal metodu najít, musí se k ní přidat anotace com.google.inject.Provides. Pro upřesnění lze samozřejmě připojit i další anotace, například com.google.inject.Singleton nebo com.google.inject.name.Named.

import com.google.inject.*;
import com.google.inject.name.Named;

import java.sql.SQLException;

public class GuiceDemoProvides {
  public static void main(String[] args) throws SQLException {
    // create injector
    Injector injector = Guice.createInjector(new ConfigurationModule(), new DaoModule(), new ServiceModule());
    // get the service with all dependencies injected
    MyService myService = injector.getInstance(MyService.class);
    // test the service
    myService.test();
  }

  // Injection Configuration via Modules

  private static class ConfigurationModule extends AbstractModule {
    @Override
    public void configure() {
      // NOP
    }

    @Provides
    @Named("MyServiceEndpointURL")
    String getMyServiceEndpointURL() {
      return "http://myservice.myapp.com:8000/";
    }

    @Provides
    @Named("MyServiceTimeoutSeconds")
    int getMyServiceTimeoutSeconds() {
      return 30;
    }
  }

  private static class DaoModule extends AbstractModule {
    @Override
    protected void configure() {
      // NOP
    }

    @Provides
    @Singleton
    MyDao getMyDao(
        @Named("MyServiceEndpointURL") String endpointURL,
        @Named("MyServiceTimeoutSeconds") int timeoutSeconds
    ) {
      return new MyDaoImpl(endpointURL, timeoutSeconds);
    }
  }

  private static class ServiceModule extends AbstractModule {
    @Override
    protected void configure() {
      // NOP
    }

    @Provides
    @Singleton
    MyService getMyService(MyDao myDao) {
      return new MyServiceImpl(myDao);
    }
  }

  // DAO

  private interface MyDao {
    void test();
  }

  private static class MyDaoImpl implements GuiceDemoProvides.MyDao {
    private final String endpointURL;
    private final int timeoutSeconds;

    public MyDaoImpl(String endpointURL, int timeoutSeconds
    ) {
      this.endpointURL = endpointURL;
      this.timeoutSeconds = timeoutSeconds;
    }

    @Override
    public void test() {
      System.out.println(String.format("Hello world! (URL = %s, timeout = %d s)", endpointURL, timeoutSeconds));
    }
  }

  // Service

  private interface MyService {
    void test();
  }

  private static class MyServiceImpl implements GuiceDemoProvides.MyService {
    private final MyDao dao;

    public MyServiceImpl(MyDao dao) {
      this.dao = dao;
    }

    @Override
    public void test() {
      dao.test();
    }
  }
}