Hashovací kryptografické funkce mají za úkol ze vstupních dat v rozumném čase vytvořit výstup fixní délky. Tomuto výsledku se říká otisk či miniatura (anglicky hash, digest, checksum nebo fingerprint) a má následující vlastnosti:

 • z otisku je "nemožné" (vzhledem k současné technologii a stáří vesmíru, proto ty uvozovky) zpětně zrekonstruovat původní data
 • je "nemožné" najít dvě různé zprávy se stejným otiskem
 • otisk je velmi citlivý na změnu vstupních dat

Seznam některých hashovacích algoritmů dostupných ve standardní knihovně jazyka Java:

Tvorba otisků

private static byte[] toMd5(final byte[] data) {
 return toDigest(data, "MD5");
}

private static byte[] toSha512(final byte[] data) {
 return toDigest(data, "SHA-512");
}

private static byte[] toSha1(final byte[] data) {
 return toDigest(data, "SHA-1");
}

// ...

private static byte[] toDigest(final byte[] data, final String algorithm) {
 try {
  return MessageDigest.getInstance(algorithm).digest(data);
 }
 catch (Exception x) {
  throw new RuntimeException("Error while calculating digest.", x);
 }
}

Pro převod binárních dat (pole bajtů) na řetězec lze využít kódování Base64 nebo následující jednoduchou metodu pro převod čísla do hexadecimálním zápisu:

String hexString = new BigInteger(1, data).toString(16);

Tipy a triky

 • Při tvorbě hashe se doporučuje vstupní data "smíchat" s vhodně zvolenou konstantou (tzv. sůl), aby byly ztíženy slovníkové útoky.
 • Hashe lze samozřejmě kombinovat a vzájemně do sebe vnořovat (hash hashe).
 • Od používání algoritmu MDA5 se ustupuje.

Příklady

Příklady jsou uvedeny v hexadecimálním zápisu.

 • Hello world! (md5) = 86fb269d190d2c85f6e0468ceca42a20
 • Hello world? (md5) = 48604754b9fed84b3feeb84c5dc138c0
 • Hello world! (sha1) = d3486ae9136e7856bc42212385ea797094475802
 • Domů přijdu dnes večer v 18:21. (sha1) = 857528cc54c6f8348957eaaaf5a080e9d271b251

Zde je vidět, jak změna jednoho jediného bajtu (čísla 18 na 19) způsobí zásadní změnu hashe:

Domů přijdu dnes večer v 18:21. (sha512):

640d8b0f19b27076c9d36a77fa2d0957323df6f81c7c3e75725ce333e67fc947
393cb74836e5520987119b635ad1d60fba5e94a1aacfe029fb9da6d8ae78c70a

Domů přijdu dnes večer v 19:21. (sha512):

a2eb963189e0ebb12c72b28c4b658cd603c9dc54de437899878497d75b27e378
948b834e5f16da1bf7d505a9ac15698155c07d3925092a15a3855ccf55dab3a7

Reference