Ve standardní knihovně jazyka Java se vyskytují i nástroje pro práci s komprimovanými vstupně-výstupními proudy. Jednotlivé záznamy (soubory) v archivu jsou reprezentovány třídou java.util.zip.ZipEntry a proudy třídami java.util.zip.ZipInputStream a java.util.zip.ZipOutputStream.

Komprese

public class ZipStreamCompression {
  public void compressFiles(Iterable<Path> filesToCompress, Path outputZipFile) throws IOException {
    try (ZipOutputStream zipOutputStream = new ZipOutputStream(Files.newOutputStream(outputZipFile))) {
      for (Path fileToCompress : filesToCompress) {
        // create a new ZIP entry
        zipOutputStream.putNextEntry(new ZipEntry(fileToCompress.getFileName().toString()));
        // write file contents into ZIP stream
        Files.copy(fileToCompress, zipOutputStream);
        // close ZIP entry
        zipOutputStream.closeEntry();
      }

      // finalize ZIP file
      zipOutputStream.finish();
    }
  }
}

Dekomprese

public class ZipStreamCompression {
  public void decompressFiles(Path inputZipFile, Path outputDirectory) throws IOException {
    try (ZipInputStream zipInputStream = new ZipInputStream(Files.newInputStream(inputZipFile))) {
      while (true) {
        // reads the next ZIP file entry and positions the stream at the beginning of the entry data
        ZipEntry nextZipEntry = zipInputStream.getNextEntry();

        if (nextZipEntry == null) {
          // no more entries in the ZIP file
          break;
        }

        // create newly extracted file
        Path extractedFile = outputDirectory.resolve(nextZipEntry.getName());
        // extract file
        Files.copy(zipInputStream, extractedFile);
        // closes the current ZIP entry and positions the stream for reading the next entry
        zipInputStream.closeEntry();
      }
    }
  }
}

Reference