Bezpečnost dat je jednou z největších výzev v IT a nevyplácí se brát ji na lehkou váhu. Rozhodně se vyplatí investovat do nějaké etablované knihovny třetí strany a pokud možno nevytvářet vlastní řešení. Pokud přes všechna tato varování chcete implementovat jednoduchou metodu pro symetrické šifrování textu, můžete použít následující kód. Mějte však na paměti, že se jedná spíše o obfuskaci, než o skutečné šifrování, na prolomení je šifra příliš slabá.

Jednoduché symetrické šifrování (AES)

public class Crypto {
  private static final String AES_NAME = "AES";
  private static final int ALLOWED_KEY_LENGTH = 16;
  
  private final Key key;

  public Crypto(final String rawKey) {
    if (rawKey == null || rawKey.length() != ALLOWED_KEY_LENGTH) {
      throw new IllegalStateException("Key must be specified and have length of 16.");
    }

    key = new SecretKeySpec(rawKey.getBytes(StandardCharsets.US_ASCII), AES_NAME);
  }

  public String encrypt(final String data) {
    try {
      final Cipher cipher = Cipher.getInstance(AES_NAME);
      cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, key);
      return fromByteArray(cipher.doFinal(data.getBytes(StandardCharsets.UTF_8)));
    } catch (Exception e) {
      throw new IllegalStateException(e);
    }
  }

  public String decrypt(final String data) {
    try {
      final Cipher cipher = Cipher.getInstance(AES_NAME);
      cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, key);
      return new String(cipher.doFinal(toByteArray(data)), StandardCharsets.UTF_8);
    } catch (Exception e) {
      throw new IllegalStateException(e);
    }
  }

  private static String fromByteArray(final byte[] value) {
    return DatatypeConverter.printHexBinary(value);
  }

  private static byte[] toByteArray(final String value) {
    return DatatypeConverter.parseHexBinary(value);
  }
}