Jak v Javě číst a zapisovat binární soubory po blocích? To se může hodit například při stahování jednoho souboru po částech z více zdrojů. K tomuto účelu je vhodná třída java.nio.channels.SeekableByteChannel, kterou lze vytvořit tovární metodou java.nio.file.Files::newByteChannel. Její nejdůležitější metody jsou:

 • position = přesune kurzor na zadanou pozici v souboru (udává se v bajtech)
 • read = naplní buffer bajty přečtenými ze souboru (od aktuální pozice až do rezervované délky bufferu)
 • write = zapíše celý obsah bufferu do souboru (od aktuální pozice až do délky bufferu)

A tady je ukázka jednoduché služby pro náhodný zápis bloků (chunků) binárních dat, která by se dala využít třeba v nějakém jednoduchém torrent klientovi:

public class BasicInputOutputService {
  private final Logger log = LoggerFactory.getLogger(getClass());
 
  public byte[] readBinaryChunk(final Path path, final long fileSize, final int chunkIndex, final int chunkSize) throws ErrorReadingChunkException {
    final long offset = calculateOffset(chunkIndex, chunkSize);
    final int chunkSizeAdjusted = adjustChunkSize(offset, chunkSize, fileSize);
    log.info("Reading bytes {} .. {} from {}...", offset, offset + chunkSizeAdjusted - 1, path);
 
    try (SeekableByteChannel channel = createReadableChannel(path)) {
      final ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(chunkSizeAdjusted);
      channel.position(offset);
      channel.read(buffer);
      return buffer.array();
    } catch (final IOException e) {
      log.error("Error while reading binary chunk.", e);
      throw new ErrorReadingChunkException(path, offset, chunkSizeAdjusted, e);
    }
  }
 
  public void writeBinaryChunk(final Path path, final long fileSize, final int chunkIndex, final int chunkSize, final byte[] data) throws ErrorWritingChunkException {
    final long offset = calculateOffset(chunkIndex, chunkSize);
    final int chunkSizeAdjusted = adjustChunkSize(offset, chunkSize, fileSize);
    log.info("Writing bytes {} .. {} to {}...", offset, offset + chunkSizeAdjusted - 1, path);
 
    try (SeekableByteChannel channel = createWritableChannel(path)) {
      final ByteBuffer buffer = ByteBuffer.wrap(data, 0, chunkSizeAdjusted);
      channel.position(offset);
      channel.write(buffer);
    } catch (final IOException e) {
      log.error("Error while writing binary chunk.", e);
      throw new ErrorWritingChunkException(path, offset, chunkSizeAdjusted, e);
    }
  }
 
  private SeekableByteChannel createWritableChannel(final Path path) throws IOException {
    return Files.newByteChannel(path, StandardOpenOption.CREATE, StandardOpenOption.WRITE);
  }
 
  private SeekableByteChannel createReadableChannel(final Path path) throws IOException {
    return Files.newByteChannel(path, StandardOpenOption.READ);
  }
 
  private int adjustChunkSize(final long offset, final int chunkSize, final long fileSize) {
    if (offset + chunkSize > fileSize) {
      // last chunk: its size must be truncated
      return (int) (fileSize % chunkSize);
    } else {
      return chunkSize;
    }
  }
 
  private long calculateOffset(final int chunkIndex, final int chunkSize) {
    return chunkIndex * chunkSize;
  }
}