TODO

Lock

ReentrantLock lock = new ReentrantLock();
int count = 0;

void increment() {
  lock.lock();
  try {
    count++;
  } finally {
    lock.unlock();
  }
}

ReadWriteLock (zámek pro čtení a zápis)

// TODO

StampedLock (zámek s časovým razítkem)

// TODO

Semaphor (semafor)

Semafor je užitečný v případě, když potřebujeme omezit počet vláken vstupující do určité sekce.

Semafor se vytvoří s určitým pevně daným počtem povolenek. Když vlákno požádá semafor o jednu či více povolenek pomocí metody acquire(), semafor vlákno uspí, než jich zajistí dostatečné množství. Jakmile vlákno svou práci dokončí, musí opět uvolnit své povolenky (nebo jejich část) pomocí metody release().

package concurrency.locks;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.concurrent.Semaphore;

public class SemaphoreExample {
  public static void main(final String[] args) {
    final List<Thread> threads = new ArrayList<>();

    for (int i = 0; i < 100; i++) {
      threads.add(new Thread(new ThrottledRunnable()));
    }

    threads.forEach(Thread::start);

    threads.forEach(a -> {
      try {
        a.join();
      } catch (final InterruptedException e) {

      }
    });
  }

  private static final class ThrottledRunnable implements Runnable {
    private static final Semaphore SEMAPHORE = new Semaphore(3);

    @Override
    public void run() {
      try {
        // blocks if no more permits are left
        debug("Acquiring permit...");
        SEMAPHORE.acquire(1);

        debug("WORKING (nah, just slacking a bit...");
        Thread.sleep(2000);

        // releases permits back to the semaphore
        debug("Releasing permit back.");
        SEMAPHORE.release(1);
      } catch (final InterruptedException e) {
        throw new RuntimeException(e);
      }
    }
  }

  private static void debug(final String message) {
    System.out.println(Thread.currentThread().getName() + ": " + message);
  }
}

Zdrojový kód Pokrytí testy

CountDownLatch

// TODO