Alfa kód je jednoduchý algoritmus pro kódování přirozených čísel. Zobrazí každé přirozené číslo N jako N bitů. Všechny bity kromě posledního jsou nula, poslední bit je vždy jedna. Alfa kód je tedy prefixový.

ČísloKód
11
201
3001
40001
500001

Příklad

Kódování čísla 8

Číslo 8 se zapíše jako 8 bitů, z nichž 7 bude nula, osmý bit jedna. Výsledek je tedy 00000001.

Dekódování řetězce 0000010010001

Nejjednodušeji daný řetězec rozkódujeme tak, že jej rozdělíme na části. Každá část bude končit jedničkou. Když toto provedeme se zadaným řetězcem, dostaneme následující tři části:

  • 000001, která má 6 bitů, je tedy číslem 6
  • 001, která má 3 bity, je tedy číslem 3
  • 0001, která má 4 bity, je tedy číslem 4

Reference

  • předmět X36KOD na ČVUT