Delta kód je jednoduchý algoritmus pro kódování přirozených čísel. V tomto kódování se využívá gama kód, beta kód a beta kód s čárkou. Delta kód je permutací delta kódu s čárkou (viz níže). Funguje podobně jako gama kód s čárkou, ale místo kódování alfa používá kódování gama.

Delta kód přirozeného čísla N je zřetězením těchto komponent:

  • gama kód délky beta kódu N (slovo A)
  • beta s čárkou N (slovo B)
£ \delta (N) = \gamma (|\beta(N)|) \dotplus \beta' (N) £
ČísloKód
11
20010
30011
401100
501101
1000001010
10001011100100

Příklad

Kódování čísla 42

Beta kód (binární zápis) čísla 42 je 101010. Délka tohoto řetězce je 6. Gama kód čísla 6 je 00110. Tím máme hotovou první část (slovo A). Nyní znovu vezmeme beta kód čísla 42 a odebereme z něj první jedničku, čímž získáme jeho beta kód s čárkou, což je 01010. Toto je druhá část (slovo B). Nyní obě části zřetězíme a získáme výsledný delta kód: 0011001010.

Delta kód s čárkou

Delta kód s čárkou přirozeného čísla N se vytváří podobně jako delta kód, ale místo gama kódu je použit gama kód s čárkou. Delta kód s čárkou přirozeného čísla N je zřetězením těchto komponent:

  • gama kód s čárkou délky beta kódu N (slovo A)
  • beta s čárkou N (slovo B)
£ \delta' (n) = \gamma' (|\beta(n)|) \dotplus \beta' (n) £

Reference

  • předmět X36KOD na ČVUT