Jediná smysluplná čísla jsou nula, jedna a nekonečno. B. MacLennan

Pravidlo Nula-Jedna-Nekonečno (zero-one-infinity rule) je doporučení pro objektový návrh, které hovoří o počtu entit ve vztahu. Ve většině situací dává smysl pouze odlišit "něco" (1) od "ničeho" (0) a od "libovolného počtu něčeho" (nekonečno). Výjimkou však mohou být různé souřadnice, kde je počet dimenzí jasně daný a neměnný.

Reference