Akronym SSOT je odvozen od spojení "single source of truth" (jediný zdroj pravdy). Princip říká, že by měl v každém systému existovat právě jeden centrální zdroj informací, který je považován za objektivní. Řečeno jinými slovy: existují-li v systému dvě protichůdné informace o jedné entitě, je možné jednoznačně říci, která z nich je pravdivá.

Příklady

  • konstanta s názvem konfiguračního souboru, na který se odkazuje kód pro její čtení i zápis
  • všechna data systému jsou uložena v jediné databázi, kterou mohou využívat různé aplikace
  • každá datová entita je v systému uložena právě jednou

Reference