Situace

V systému se nachází třída, jejíž instance je přijatelnější či efektivnější nějakým způsobem replikovat než vytvářet nové. Důvody mohou být různé. Objekt například může při vytváření provádět zbytečné výpočty, alokovat nadbytečné duplikáty již existujících objektů, apod.

Problém

Zbytečné výpočty či instance v paměti jsou vždy něco, čeho je lepší se vyvarovat. Při vytváření nové instance je výhodné maximálně využít již existující objekty za předpokladu, že se nebudou měnit.

Dalším omezením může být i nutnost znát přesný název třídy při vytváření její nové instance (například operátorem new).

Rešení

Třída určená ke kopírování se nazývá prototyp. Prototyp má vytváření svých kopií plně ve své vlastní režii. Implementuje metodu vracející novou kopii objektu, která přebírá všechny potřebné reference z prototypu. Některé atributy nové kopie mohou být při kopírování pozměněny.

UML diagram

diagram tříd (UML)

Varianty

Vytvořené kopie prototypu mohou být volné a roztroušené nebo naopak vytvářené a spravované jednou centrální třídou. Tato třída může řídit vytváření a mazání v ní obsažených prototypů.

Správce prototypů
public class PrototypeManager {
  private Map<String,Cloneable> cache;

  public PrototypeManager() {
    this.cache = new HashMap<String,Cloneable>();
  }

  public void register(String key, Cloneable f) {
    this.cache.put(key, f);
  }

  public void unregister(String key) {
    this.cache.remove(key);
  }

  public Cloneable clone(String key) {
    if (!this.cache.containsKey(key)) {
      throw new NoSuchElementException();
    }

    return this.cache.get(key).clone();
  }
}

Příklad

public class Cell {
  private final Gene[] dna;

  public Cell() {
    // vytvoříme buňku s náhodným DNA
    this(Gene.randomDna());
  } 

  public Cell(Gene[] pDna) {
    // vytvoříme buňku se zadaným DNA
    this.dna = pDna;
  }

  public Cell clone() {
    // nejprve vytvoříme identický klon
    final Cell clone = new Cell(this.dna);
    // následně provedeme malou mutaci
    final int randomIndex = (int) (Math.random() * clone.dna.length);
    clone.dna[randomIndex] = Gene.randomGene();
    // nakonec klon vrátíme
    return clone;
  }
}
// operátor "new" je použit jen jednou
Cell first = new Cell();
// dále už se pokračuje klonováním
Cell c1 = first.clone();
Cell c2 = first.clone();
Cell c3 = c1.clone();
Cell c4 = c3.clone();
// ...

Reference