Guido van Rossum (2006)
Guido van Rossum (2006)

Python je interpretovaný programovací jazyk zaměřený na čitelnost výsledného kódu - například pro oddělování syntaktických celků místo tradičních závorek používá odsazení. Jazyk je všeobecně použitelný a velmi expresivní, s množstvím syntaktických zkratek. V současné době se často využívá při zpracování dat a v oboru strojového učení.

Jazyk Python vytvořil Guido van Rossum začátkem devadesátých let 20. století. Autor od komunity obdržel titul "benevolentní doživotní diktátor" (Benevolent Dictator For Life), což v praxi znamená, že se dále o rozvoj jazyka stará a rozhoduje o jeho dalším osudu.

Readability is often enhanced by reducing unnecessary variability. When possible, there's a single, obvious way to code a particular construct. This reduces the number of choices facing the programmer who is writing the code, and increases the chance that will appear familiar to a second programmer reading it. Yet another contribution to Python's readability is the choice to use punctuation mostly in a conservative, conventional manner. Most operator symbols are familiar to anyone with even a vague recollection of high school math, and no new meanings have to be learned for comic strip curse characters like @&$!. Guido van Rossum

TODO

Komentáře

# Jednořádkový komentář

""" 
Víceřádkový komentář.
"""

Datové typy

Primitivní datové typy

# číslo
odpoved = 42
pi = 3.14

# řetězec
jmeno = "Vojta"

# formátování
zprava = f"Já jsem {jmeno}."
zprava = "Dobrý den, jmenuji se {}.".format(jmeno)

# logická hodnota (boolean)
ano = True
ne = False

Získat typ proměnné lze funkcí type(a). Převádět proměnné mezi jednotlivými datovými typy (kde to dává smysl) lze klíčovými slovy int(), float(), str(), bool().

Složené datové typy

Seznam:

prazdny_seznam = []
seznam_cisel = [1, 2, 3]
prvni_cislo = seznam_cisel[0]
posledni_cislo = seznam_cisel[-1]

1 in seznam_cisel 
# = True

Uspořádaná n-tice:

tuple = (1, 2, 3)

tuple[0]
# = 1

a, b, c = (1, 2, 3)
# a = 1, b = 2, b = 3

Slovník:

prazdny_slovnik = {}
slovnik = {"name": "John Doe", "age": 31}

slovnik["name"]
# = "John Doe"

slovnik["missing"] 
# -> chyba KeyError

slovnik.get("missing")
# = None

Množina:

prazdna_mnozina = set()
mnozina = {1, 2, 3, 5, 7, 11, 13}

prunik = mnozina1 & mnozina2
sjednoceni = mnozina1 | mnozina2
rozdil = mnozina1 - mnozina2

3 in mnozina 
# = True

Řídící konstrukce

Podmínka

if hodnota > 0:
  # hodnota je větší než nula
elif hodnota < 0:
  # hodnota je menší než nula
else:
  # hodnota je nula

Jazyk Python nemá konstrukci *switch. Místo ní musíte použít řetězec podmínek if.

Cyklus FOR

for i in (1, 2, 3):
  # i = 1, i = 2, i = 3

for i in range(3):
  # i = 0, i = 1, i = 2

Cyklus WHILE

x = 0
while x < 4:
  print(x)

Ošetřování chyb

# TODO

Dekorátory

# TODO

Modularizace

Funkce

# jednoduchá funkce
def sum_numbers(a, b):
  return a + b

Třídy

# TODO

Moduly

# TODO

Reference