Guido van Rossum (2006)
Guido van Rossum (2006)

Python je interpretovaný programovací jazyk zaměřený na čitelnost výsledného kódu. Například pro oddělování syntaktických celků se místo tradičních závorek používá odsazení a jazyk je velmi expresivní, s množstvím syntaktických zkratek.

Jazyk Python vytvořil Guido van Rossum začátkem devadesátých let 20. století. Autor od komunity obdržel titul "benevolentní doživotní diktátor" (Benevolent Dictator For Life), což znamená, že se dále o rozvoj jazyka stará a rozhoduje o jeho dalším osudu.

Readability is often enhanced by reducing unnecessary variability. When possible, there's a single, obvious way to code a particular construct. This reduces the number of choices facing the programmer who is writing the code, and increases the chance that will appear familiar to a second programmer reading it. Yet another contribution to Python's readability is the choice to use punctuation mostly in a conservative, conventional manner. Most operator symbols are familiar to anyone with even a vague recollection of high school math, and no new meanings have to be learned for comic strip curse characters like @&$!. Guido van Rossum

TODO

Komentáře

# Jednořádkový komentář

""" 
Víceřádkový komentář.
"""

Datové typy

Primitivní datové typy

# TODO

Složené datové typy

Seznam:

prazdny_seznam = []
seznam_cisel = [1, 2, 3]
prvni_cislo = seznam_cisel[0]
posledni_cislo = seznam_cisel[-1]

1 in seznam_cisel 
# = True

Uspořádaná n-tice:

tuple = (1, 2, 3)

tuple[0]
# = 1

tuple[0] = 8
# -> chyba TypeError

a, b, c = (1, 2, 3)
# a = 1, b = 2, b = 3

Slovník:

prazdny_slovnik = {}
slovnik = {"name": "John Doe", "age": 31}

slovnik["name"]
# = "John Doe"

slovnik["missing"] 
# -> chyba KeyError

slovnik.get("missing")
# = None

Množina:

prazdna_mnozina = set()
mnozina = {1, 2, 3, 5, 7, 11, 13}

prunik = mnozina1 & mnozina2
sjednoceni = mnozina1 | mnozina2
rozdil = mnozina1 - mnozina2

3 in mnozina 
# = True

Řídící konstrukce

Podmínka

if hodnota > 0:
  # hodnota je větší než nula
elif hodnota < 0:
  # hodnota je menší než nula
else:
  # hodnota je nula

Cyklus FOR

for i in (1, 2, 3):
  # i = 1, i = 2, i = 3

for i in range(3):
  # i = 0, i = 1, i = 2

Cyklus WHILE

x = 0
while x < 4:
  print(x)

Ošetřování chyb

# TODO

Funkce

# TODO

Dekorátory

# TODO

Modularizace

Moduly

# TODO

Třídy

# TODO

Reference