Pro plánování a automatické spouštění úloh v aplikacích založených na technologii Java lze využít službu Quartz Scheduler. Je velmi flexibilní a hodí se jak pro malé aplikace založené na Java SE, tak i pro obrovské projekty postavené na Java EE. Údaje o spuštěných a naplánovaných úlohách mohou být uloženy v paměti i v databázi a využít lze i transakce JTA.

Základními třídami, se kterými Quartz Scheduler pracuje, jsou tyto:

 • Scheduler = plánovací služba, která shromažďuje údaje o úlohách a automaticky je spouští; instance se vytváří například tovární metodou třídy StdSchedulerFactory
 • JobDetail = údaje o úloze, ve kterých se nachází hlavně vlastní třída úlohy; instance se vytváří pomocí třídy JobBuilder
 • Trigger = spouštěcí mechanismus nějaké úlohy, který specifikuje, kdy se má úloha spouštět (například v pracovní den každou hodinu); instance se vytváří pomocí třídy TriggerBuilder (návrhový vzor Builder)

Příklad použití

Úloha

public class HelloJob implements Job {
  @Override
  public void execute(JobExecutionContext jobExecutionContext) throws JobExecutionException {
    System.out.println("Hello world.");
  }
}

Spuštění úlohy

import org.quartz.*;
import org.quartz.impl.StdSchedulerFactory;

public class Executor {
  public static void main(String[] args) throws SchedulerException {
    // vytvořit novou instanci plánovací služby
    final Scheduler scheduler = StdSchedulerFactory.getDefaultScheduler();
    
    // spustit službu
    scheduler.start();

    // vytvořit údaje o úloze
    final JobDetail job = JobBuilder
        .newJob()
        .ofType(HelloJob.class)
        .build();
    
    // vytvořit spouštěcí mechanismus (= každou sekundu, navždy)
    final Trigger trigger = TriggerBuilder
        .newTrigger()
        .forJob(job)
        .withSchedule(SimpleScheduleBuilder.repeatSecondlyForever())
        .startNow()
        .build();

    // přidat úlohu do služby a naplánovat její spuštění
    scheduler.addJob(job, true);
    scheduler.scheduleJob(trigger);

    try {
      // počkat 10 sekund, aby se úloha stihla několikrát spustit
      Thread.sleep(10000);
    } catch (InterruptedException e) {
      // NOP
    }

    // ukončit službu (toto je nutné nakonec provést)
    scheduler.shutdown();
  }
}

Reference