TODO

IEEE 754

Hodnota čísla je rovna součinu znaménka (s), základu soustavy (2) umocněného na exponent (e) a mantisy (m).

£ n = s \cdot 2^e \cdot m £
ReprezentaceZnaménkoExponentMantisa
Jednoduchá přesnost (single precision)1 bit8 bitů (-126 až 127)23 bitů
Dvojitá přesnost (double precision)1 bit11 bitů (-1022 až 1023)52 bitů

Reference