Vedle kombinačních obvodů, jejichž výstup je závislý pouze na aktuálním vstupu, existují i obvody sekvenční. U těch je výstup dán nejen současným vstupem, ale i vstupy minulými (historií).

Základními stavebními bloky sekvenčních obvodů jsou logická hradla a klopné obvody, které slouží k uchovávání tzv. vnitřního stavu. Výstup pak závisí na kombinaci logických hodnot na vstupu a aktuálním vnitřním stavu.

diagram

Popis součástí

Přechodová funkce

Přechodová funkce je realizována kombinačním obvodem, který generuje budoucí vnitřní stav na základě vstupu a současném vnitřním stavu.

Výstupní funkce

Výstupní funkce je realizována kombinačním obvodem, který se stará o správnou hodnotu na výstupu, a to buď v závislosti na vnitřním stavu (viz typ Moore), nebo na vnitřním stavu a vstupu zároveň (viz typ Mealy).

Paměťová část

Paměťová část je realizována klopnými obvody, nejčastěji synchronními klopnými obvody typu D. V paměťové části je uložen zakódovaný vnitřní stav.

Postup při návrhu

 1. Specifikace
 2. Formalizace zadání
 3. Zakódování vnitřních stavů
 4. Graf přechodů
 5. Tabulka přechodů a výstupů
 6. Zakódování tabulky přechodů a výstupů
 7. Vytvoření map
 8. Minimalizace map
 9. Odvození budících funkcí pro vstupy a výstupy
 10. Realizace na úrovni hradel
 11. Výpočet maximální hodinové frekvence
 12. Testování, verifikace

Reference

 • Alan Clemens: The Principles of Computer Hardware, Second Edition