Testování

Testovací pyramida

Testovací pyramida je mnemotechnická pomůcka, která nám může pomoci při plánování a vytváření testů. Vertikální osa vyznačuje úroveň abstrakce, horizontální osa množství testů. Základnu pyramidy tvoří jednotkové testy. Ze všech testů by měly pokrývat co nejvíce kódu a pokud možno i všechny případy užití dané komponenty. Jak budeme v pyramidě postupovat výše, množství klesů by mělo klesat, protože je čím dál tím obtížnější pokrýt všechny případy užití bez duplikace kódu. Důvodem je obtížnější navození výchozího stavu před testem a verifikace Na vrcholu pyramidy mohou být například uživatelské testy.

Testovací pyramida

Testovací pyramida

Anatomie testu

Každý test se skládá z těchto kroků:

Inicializace (Setup, Arrange)
Tento krok by měl uvést všechny komponenty do stavu, ve kterém chceme testování operace provést.
Akce (Exercise / Act)
Spustíme testovanou operaci.
Verifikace (Verify, Assert)
Tento krok ověří, že bylo dosaženo požadovaného výsledku. To znamená kontrolu výsledku, stavu komponent a provedených interakcí.
Terminace (Teardown)
Měl by uvést všechny komponenty do stavu před spuštěním testu.

Druhy testů

Blackbox testování

Toto testování probíhá bez znalosti vnitřní struktury testovaného systému. Testuje se pouze použitím vnějšího rozhraní systému. Příkladem může být například uživatelské testování webu.

 • výhody
  • efektivní pro velké systémy
  • není vyžadován přístup ke zdrojovému kódu
  • oddělení perspektivy autora a uživatele
 • nevýhody
  • hrozí omezené pokrytí funkcionality

Whitebox testování

Toto testování probíhá se znalostí vnitřní struktury testovaného systému.

 • výhody
  • efektivní pro vyhledávání chyb
  • dokáže odhalit i skryté chyby (takové, ke kterým nemůže dojít používáním systému uživatelem)
  • umožňuje pokrýt větší část funkcionality
 • nevýhody
  • neodhalí chybějící součásti
  • vyžaduje přístup ke zdrojovému kódu a jeho porozumění

Jednotkové testy (unit testing)

TODO

Tipy:

 • každý jednotkový test by měl testovat pouze jednu operace jedné jednotky
 • test by neměl ověřovat stav a interakci příliš mnoha nesouvisejících součástí (to by zvyšovalo závislost testu na konkrétní implementaci)
 • testy by se neměly vzájemně překrývat v tom, co testují

Komponentové testy (component testing)

TODO

Integrační testy (integration testing)

TODO

Bezpečnostní testy (security testing)

TODO

Funkční testy (functional testing)

TODO

Reference