Abeceda fyzikálních veličin

PísmenoVeličinaJednotkyObvyklé hodnotyPoznámka
azrychlením.s^-2zrychlení auta z 0 na 100 km/h za 8 s = 3.5 m.s^-2-
asmykové tření---
ÅdélkaÅ (angstrom)1 Å = rozměr atomu (1e-10 m)chemie
bWienova konstantam.K3e-3Wienův posunovací zákon
Bmagnetická indukceT (tesla), V.s.m^-2, Wb.m^-2magnety na ledničku = cca 300 mT, pole Země = 1e-5 T-
Bbarometrický tlakPa (pascal)16.12.2010 v Praze ráno před zkouškou = 1001 hPa-
crychlost světla ve vakuum.s^-13e8 m-
CkapacitaF (farad), C.V^-1kondenzátory = pF až mF-
dvzdálenostm (metr)člověk = 1.75 m-
Doptická mohutnostdpt (dioptrie), m^-1brýle do dálky = 1 dpt-
Delektrická indukceC.m^-2--
eelementární nábojC (coulomb)velikost náboje elektronu = 1,6e-19elektron, proton, pozitron, antiproton
ezáklad přirozeného logaritmu-2.72Eulerovo číslo
EenergieJ (joul), kW.h, N.mbaterie mobilu = 2.5 W.h, baterie v notebooku = 70 W.h-
Eintenzita elektrického poleV.m^-1, N.C^-1na Zemi = 300 až 500 V.m^-1, před bouřkou = 1 až 2 kV.m^-1, elektrická pevnost vzduchu = 34 kV.m^-1-
EYoungův modul pružnostiPa (pascal)--
Eintenzita osvětlenílx (lux)měsíc = 1 lx, místnost = 1 klx-
Eintenzita zářeníW.m^-2--
fohnisková vzdálenostmfotoaparát = 18 až 300 mm, lidské oko = 50 mm-
ffrekvenceHz (hertz), s^-1, otáčky/minFM rádio = 100 MHz, WiFi a mikrovlnka = 2.4 GHz, GPS = 1 GHz, čidla na pisoárech = 10 GHz, lidský sluch = 20 až 20,000 Hz-
FsílaN (newton), kg.m.s^-2lokomotiva = 450 kN-
gtíhové zrychlením.s^-2na Zemi = 9.81 m.s^-2-
G příčný model pružnosti---
Gelektrická vodivostS (siemens), A.V^-1--
hPlanckova konstantaJ.s6e-34 m-
Hintenzita magnetického poleA.m^-1--
iokamžitý elektrický proudA (ampér)--
Ielektrický proudA (ampér)odběr integrovaných obvodů v klidu = jednotky uA, úder blesku = desítky kA-
Iintenzita zvukuJ.m^-2.s^-1--
jhustota elektrického prouduA.m^-2--
Jmoment setrvačnostikg.m^-2--
Jtok energieW.m^-2--
kBoltzmannova konstantaJ.K^-11e-23 J.K^-1-
Kintenzita gravitačního poleN.kg^-1na Zemi 9.81 N.kg^-1-
lplošná hustota výkonuW.m^-2--
LindukčnostH (henry), V.s.A^-1běžně = jednotky nH až Hparametr cívek
Lhladina intenzity zvukudB (decibel)tikot hodin = 30 dB, výkřik = 120 dBlogaritmické měřítko
lvedlejší kvantové číslo-0 až n-1orbitální moment hybnosti elektronu
mhmotnostkg (kilogram)elektron (v klidu) = 9e-31 kg, člověk = 100 kg, Slunce = 2e30 kg, pozorovatelný vesmír = 3e52 kg-
Mmoment sílyN.m--
Mvzájemná indukčnostH (henry), V.s.A^-1-výpočty elektrických obvodů
Mmolární hmotnostkg.mol^-1--
nhlavní kvantové číslo-přirozená čísla-
nlátkové množstvímol--
Nindex lomu---
NaAvogardova konstanta-6e23množství částic v 1 molu
PtlakPa (pascal), bar = at, torr, mmHgatmosféra = 1e5 Pa-
phybnostkg.m.s^-1--
PvýkonW (watt)laserové ukazovátko = 5 až 300 mW, notebook = 30 W, herní PC = 500 W, mikrovlnka = 1 kW, lokomotiva = jednotky MW, blok JETE = 1 GW-
qelektrická výhřevnostJ.kg^-1, J.l^-1-porovnání paliv
Qelektrický nábojC (coulomb)elementární náboj = 1.6e-19 C-
rpoloměrmpoloměr atomu = 30 až 300 pm-
Relektrický odporΩ (ohm)vakuum = 377 Ω-
s dráham--
sčtvrté kvantovací číslo-1/2 nebo -1/2spin
Splocham^2--
SpPoyntingův vektorW.m^-2nad atmosférou = 1 kW, na Šumavě = 400 Wplošný výkon Slunce na Zemi
tteplota°C (stupeň Celsia), °F (stupeň Fahrenheita)absolutní nula = -273 °C, Slunce = 6000 °Cjednotky mohou mít různé škály
tčass (sekunda)1 hodina = cca 3600 s, 1 den = cca 86400 s-
Ttermodynamická teplotaK (kelvin)Země = 300 K, Vesmír = 3 Kstejná škála jako °C
uvýchylka oscilátoru(různá)--
uokamžité elektrické napětíV (volt)--
Uelektrické napětíV (volt)tužková baterie = 1.5 V, přenosová soustava VVN = 220 nebo 440 kV-
vrychlostm.s^-1první kosmická = 8 km.s^-1, světlo = 3e8 m.s^-1-
Vobjemm^3, l (litr)1 litr = 1 dm^3, člověk = 1 m^3-
whustota energieJ.m^-3--
Wpráce, energieJ (joule)--
X induktance, reaktance, kapacitanceΩ (ohm)-výpočty elektrických obvodů
YadmitanceS (siemens)-výpočty elektrických obvodů
ZimpedanceΩ (ohm)-výpočty elektrických obvodů
γkonduktivita (měrná vodivost)S.m^-1 (siemens na metr)--
δzměna---
δkoeficient tlumené--oscilátor
εpermitivitaF.m^-1vakuum = 8,85e-12, vzduch (relativně) = 1, papír (relativně) = 3,5, křemík (relativně) = 12, voda (relativně) = 80-
εHookův zákon pro tah---
κgravitační konstantaN.m^-2.kg^-26e-11 N.m^-2.kg^-2Newtonův gravitační zákon
λvlnová délkammikrovlnná trouba = 13 cm, viditelné spektrum = 400 až 800 nm-
μpermeabilita prostředíH.m^-1vakuum = 1,26e-6míra magnetizace v důsledku působení magnetického pole
πpoměr obvodu kružnice a jejího průměru-3.14číslo Pí
ρhustotakg.m^-3voda = 1000 kg.m^-3, železo = 7860 kg.m^-3-
ρobjemová hustota nábojeC.m^-3--
σStefan-Boltzmannova konstantaW.m^-2.K^-45,67e-8 W.m^-2.K^-4-
τčass-používá se pro odlišení od teploty
φfázový posunrad (radián), ° (stupeň)--
φelektrický potenciálV (volt)--
Φtok magnetického poleWb (weber), V.s-hustota siločar na jednotku plochy
ωúhlová rychlostjako frekvence--

Reference