Textový editor VIM

Spuštění

vim SOUBOR

Ukončení

Napište :q! + enter pro ukončení editoru bez uložení změn, :wq + enter pro uložení změn a ukončení.

Tutorial

Pro spuštění hezkého integrovaného tutorialu:

vimtutor

Režimy

Textový editor VIM je vždy v nějakém režimu, ze kterých je nejdůležitější tzv. normální režim a režim vkládání. Normální režim slouží primárně k rychlému pohybu po souboru a vykonávání hromadných či opravných operací, režim vkládání slouží primárně k psaní textu. Dále je v editoru interní příkazová řádka.

 • normální režim: : = otevře interní příkazovou řádku (pro potvrzení příkazu stiskněte enter)
 • normální režim: i = přejde do režimu vkládání
 • režim vkládání: Esc = přejde zpět do normálního režimu

Klávesové zkratky

Tyto klávesové zkratky fungují v normálním režimu (nikoliv v režimu vkládání).

Pohyb po souboru

 • h / šipka vlevo = o znak vlevo
 • l / šipka vpravo = o znak vpravo
 • j / šipka dolů = o řádek níž
 • k / šipka nahoru = o řádek výš
 • Ctrl+G = zobrazí dole informaci o pozici v souboru
 • Shift+G = skočí na konec souboru
 • číslo Shift+G = skočí na zadané číslo řádku (číslo se nezobrazuje během psaní)
 • % = skok na odpovídající proti-závorku

Vyhledávání

 • /slovo + enter = po zadání tohoto příkazu se vyhledá zadané slovo od kurzoru dále až do konce souboru a dále od začátku až do výchozí pozice - po nalezení výsledků lze použít tyto příkazy pro skok mezi jednotlivými výskyty:
  • n = skok na další výskyt
  • Shift+n = skok na předchozí výskyt
 • ?slovo + enter = stejné jako /, ale vyhledávání funguje opačným směrem

Mazání

 • x = mazání jednoho znaku pod kurzorem
 • dw = mazání slova, které začíná pod kurzorem
 • dd = mazání řádku pod kurzorem
 • d$ = mazání všech znaků od kurzoru až do konce řádku

Vkládání

 • i = aktivace vkládacího režimu na místo kurzoru
 • a = aktivace vkládacího režimu za aktuálním znakem
 • A = aktivace vkládacího režimu na konci aktuálního řádku
 • p = vloží poslední smazaný text za kurzor (v případě řádku vloží řádek ve schránce za aktuální řádek, v případě znaku za aktuální znak)

Nahrazení

 • r = nahrazení znaku na místě kurzoru (například rh zamění aktuální znak za h)
 • cw = nahrazení slova začínajícího na místě kurzoru (smazání slova + přepnutí na insert režim)
 • cc = nahrazení řádku pod kurzorem (smazání obsahu na řádku + přepnutí na insert)
 • c$ = nahrazení všech znaků od kurzoru až do konce řádku (smazání znaků + přepnutí na insert)
 • :s/XXX/YYY + enter = nahrazení prvního výskytu znaků XXX znaky YYY
 • :s/XXX/YYY/g + enter = nahrazení všech výskytu znaků XXX znaky YYY v aktuálním řádku
 • :5,9s/XXX/YYY/g + enter = nahrazení všech výskytu znaků XXX znaky YYY v řádcích 5 až 9
 • :%s/XXX/YYY/g + enter = nahrazení všech výskytu znaků XXX znaky YYY v celém souboru

Ostatní

 • u = funkce "zpět" (undo) vrátí zpět poslední provedenou operaci
 • U = vrátí celý řádek do původního stavu
 • Ctrl-R = funkce "opakovat" (redo) provede poslední vrácenou operaci
 • :!XXX + enter = spustí externí příkaz XXX

Obecně

 • číslo před nebo po příkazu označuje počet jeho opakování (například 5dd nebo d5d opakuje pětkrát příkaz dd a smaže pět řádků)