Jazyk XML je univerzální textový formát pro výměnu informací. Používá se především k reprezentaci strukturovaných dat. Za jeho specifikací stojí konsorcium W3C a jeho první verze byla uvolněna v roce 1996.

Syntaxe

Hlavička

Každý XML dokument začíná povinnou hlavičkou.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

Tagy

Dále se skládá z rekurzivně vnořených značek, tzv. tagů. Tagy jsou párové a nepárové. Párové tagy se vyznačují tím, že se do nich mohou vpisovat další tagy nebo text.

<neparovy />
<parovy>obsah tagu</parovy>

Každý tag může mít tzv. atributy. Uvozovky jsou povinné a lze místo nich použít i apostrofy.

<neparovy atribut1="hodnota1" atribut2="hodnota2" />
<parovy atribut1="hodnota1" atribut2="hodnota2">obsah tagu</parovy>

Komentáře

V dokumentu XML mohou být i komentáře.

<!-- komentář -->

Každý XML dokument musí mít tzv. kořenový prvek. Všechny tagy musí být správně vnořeny a ukončeny. Jazyk XML rozlišuje velikost písmen.

Speciální znaky

Speciální znakSymbolNáhrada
je menší (levá špičatá závorka)<&lt;
je větší (pravá špičatá závorka)>&gt;
amperstand&&amp;
apostrof'&apos;
uvozovky"&quot;

Příklady

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<kontakt pridano="1.3.2003">
 <jmeno>Karel</jmeno>
 <prijmeni>Novák</prijmeni>
 <vek>30</vek>
 <adresa>
  <ulice>Blanická</ulice>
  <cp>42</cp>
  <mesto>Liptákov</mesto>
  <psc>12331</psc>
  <zeme>Česká republika</zeme>
 </adresa>
</kontakt>

Reference