Tento algoritmus pro vyhledávání vzorů v řetězci je velmi podobný triviálnímu vyhledávacímu algoritmu až na to, že se nesnaží minimalizovat počet porovnávání, ale jejich efektivitu. Proto v hojné míře používá bitové operace: logický součin, součet, porovnávání a posuvy. Z tohoto důvodu má algoritmus určitá omezení, která plynou z velikosti celočíselných typů podporovaných danou platformou a programovacím jazykem.

Tento algoritmus je vhodný zejména v situacích, kdy je délka vyhledáváného řetězce a velikost abecedy relativně malá k textu, například se jedná o kódování ASCII a vyhledávání slov v běžném textu. Jeho výhodou je především zcela předvídatelná rychlost, která není závislá na struktuře textu.

Kroky algoritmu

Předzpracování

Abychom mohli algoritmus spustit, musíme připravit tabulku bitových masek pro všechny znaky vstupní abecedy. Tabulka znaků bude obsahovat řádek pro každý znak a jeden řádek navíc. Počet sloupců bude odpovídat délce vzoru. V této tabulce se nejprve všechny řádky vyplní jedničkami (111...111). Poté se umístí nuly na řádky znaků, které se nachází ve vzoru, a to na pozice, na kterých se znaky ve vzoru vyskytují - avšak obráceně (znaky čteme odzadu).

Například pro vyhledávání řetězce LLO s použitím sedmibitového kódování ASCII (0 - 127) bude mít tabulka 128 řádků tabulka vypadat takto:

Řádek tabulkyOdpovídající znakBitové pole
0-75null - K1111111
76L (ve vzoru na dvou prvních pozicích)1111100
77-78M, N1111111
79O (ve vzoru na třetí pozici)1111011
80-127P - del1111111
128(prázdný)1111111

Význam těchto bitů je zhruba následující: nula reprezentuje shodu, jednička neshodu.

Vyhledávání

Nejprve připravíme pomocné bitové pole €R€, které inicializujeme na bitovou inverzi jedničky (€\lnot 1 = 111\ldots110€).

Pro každý znak textu provedeme následující operace:

 • €s€ = řádek masky odpovídající aktuálnímu znaku
 • €R = R \lor s€
 • bitový posuv €R€ o jeden bit vlevo (vpravo se objeví nula)

Nalezení či nenalezení se vyhodnotí následovně:

 • €m€ = délka vzoru
 • €z = 1€
 • bitový posuv €z€ o €m€ bitů vlevo
 • pokud €R \land z = 0€, tak byl vzor nalezen na pozici €i - m + 1€, kde €i€ je aktuální pozice v textu

Implementace

První implementace využívá nízkoúrovňové binární operace typu long a proto je omezena délka vzoru na 63 znaků.

package search;

public class Bitap {
  public static int find(final char[] haystack, final char[] needle) {
    final int m = needle.length;

    if (m > haystack.length) {
      // jehla je větší než kupka sena
      return -1;
    }

    if (m < 1 || m >= Long.SIZE) {
      throw new IllegalArgumentException("Pattern has to be 1-63 characters long.");
    }

    final long[] mask = new long[Character.MAX_VALUE + 1];

    for (int iMask = 0; iMask < mask.length; iMask++) {
      // ~0 = 111...111
      mask[iMask] = ~0;
    }

    for (int iNeedle = 0; iNeedle < m; iNeedle++) {
      final int iMask = (int) needle[iNeedle];
      // ~(1 << 0) = 1...11111110
      // ~(1 << 1) = 1...11111101
      // ~(1 << 2) = 1...11111011
      // ~(1 << 3) = 1...11110111
      mask[iMask] &= ~(1L << iNeedle);
    }

    // = 1...1110
    long R = ~1;
    // = 000...1...000
    final long z = 1L << m;

    for (int iHaystack = 0; iHaystack < haystack.length; ++iHaystack) {
      // logický součet (OR)
      R |= mask[haystack[iHaystack]];
      // bitový posun vlevo
      R <<= 1;

      if ((R & z) == 0) {
        // nalezeno
        return iHaystack - m + 1;
      }
    }

    // nenalezeno
    return -1;
  }
}

Zdrojový kód Pokrytí testy

Příklady

Vyhledávání vzoru "NANA" v textu "BANANA"

Inicializace
ProměnnáHodnota
z0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000
Krok 1
ProměnnáHodnota
R(B)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110
mask(B)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
R OR mask(B)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
R'(B)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110
R' AND z0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000
Krok 2
ProměnnáHodnota
R(A)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110
mask(A)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110101
R OR mask(A)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
R'(A)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110
R' AND z0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000
Krok 3
ProměnnáHodnota
R(N)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110
mask(N)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111010
R OR mask(N)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110
R'(N)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100
R' AND z0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000
Krok 4
ProměnnáHodnota
R(A)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100
mask(A)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110101
R OR mask(A)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101
R'(A)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111010
R' AND z0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000
Krok 5
ProměnnáHodnota
R(N)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111010
mask(N)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111010
R OR mask(N)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111010
R'(N)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110100
R' AND z0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000
Krok 6
ProměnnáHodnota
R(A)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110100
mask(A)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110101
R OR mask(A)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110101
R'(A)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101010
R' AND z0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Vyhledávání vzoru "LLO WO" v textu "HELLO WORLD"

Inicializace
ProměnnáHodnota
z0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000
Krok 1
ProměnnáHodnota
R(H)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110
mask(H)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
R OR mask(H)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
R'(H)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110
R' AND z0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000
Krok 2
ProměnnáHodnota
R(E)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110
mask(E)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
R OR mask(E)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
R'(E)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110
R' AND z0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000
Krok 3
ProměnnáHodnota
R(L)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110
mask(L)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100
R OR mask(L)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110
R'(L)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100
R' AND z0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000
Krok 4
ProměnnáHodnota
R(L)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100
mask(L)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100
R OR mask(L)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100
R'(L)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111000
R' AND z0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000
Krok 5
ProměnnáHodnota
R(O)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111000
mask(O)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011011
R OR mask(O)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011
R'(O)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110110
R' AND z0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000
Krok 6
ProměnnáHodnota
R( )1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110110
mask( )1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111
R OR mask( )1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111
R'( )1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101110
R' AND z0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000
Krok 7
ProměnnáHodnota
R(W)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101110
mask(W)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111
R OR mask(W)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111
R'(W)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011110
R' AND z0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000
Krok 8
ProměnnáHodnota
R(O)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011110
mask(O)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011011
R OR mask(O)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111
R'(O)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111110
R' AND z0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Složitost

Asymptotická složitost algoritmu je € O(t + a) €, kde €t€ je délka textu a €a€ počet znaků ve vstupní abecedě.

Reference