Eukleidův algoritmus je algoritmus určený primárně k nalezení největšího společného dělitele a je pokládán za jeden z nejstarších algoritmů vůbec. Vstupem jsou zpravidla dvě celá čísla a, b, výstupem jejich nejvyšší společný dělitel. Eukleidův algoritmus lze zobecnit pro výpočet v jakémkoliv okruhu.

Pseudokód nerekurzivní varianty:

funkce EUKLEID (číslo A, číslo B) vrací číslo
{
 opakuj dokud (B není nulové)
  číslo R := zbytek po dělení čísla A číslem B;
  A := B;
  B := R;
 vrať A;
}

Pseudokód rekurzivní varianty:

funkce EUKLEID_REKURZE (číslo A, číslo B) vrací číslo
{
 pokud (B je nulové)
  vrať A;
 jinak
  číslo R := zbytek po dělení čísla A číslem B;
  vrať EUKLEID_REKURZE (B, R);
}

Příklady

Běh pro čísla 427, 133

ABQRVýraz
427133328427 = 3 * 133 + 28
13328421133 = 4 * 28 + 21
28211728 = 1 * 21 + 7
2173021 = 3 * 7 + 0

Nejvyšším společným dělitelem je číslo 7.

Běh pro čísla 29311, 231

ABQRVýraz
2931123112620529311 = 231 * 126 + 205
231205126231 = 205 * 1 + 26
20526723205 = 26 * 7 + 23
26231326 = 23 * 1 + 3
2337223 = 3 * 7 + 2
32113 = 2 * 1 + 1
21202 = 1 * 2 + 0

Nejvyšším společným dělitelem je číslo 1.

Běh pro čísla 552314, 9332

ABQRVýraz
5523149332591726552314 = 9332 * 59 + 1726
9332172657029332 = 1726 * 5 + 702
172670223221726 = 702 * 2 + 322
702322258702 = 322 * 2 + 58
32258532322 = 58 * 5 + 32
583212658 = 32 * 1 + 26
32261632 = 26 * 1 + 6
2664226 = 6 * 4 + 2
62306 = 2 * 3 + 0

Nejvyšším společným dělitelem je číslo 2.

Implementace (Java)

Nerekurzivní varianta

public static int eukleid (final int a, final int b) {
 int a_temp = a;
 int b_temp = b;

 while (b_temp != 0) {
  final int r = a_temp % b_temp;
  a_temp = b_temp;
  b_temp = r;
 }

 return a_temp;
}

Rekurzivní varianta

public static int eukleidRecursive (final int a, final int b) {
 if (b == 0) {
  return a;
 } else {
  return eukleidRecursive (b, a % b);
 }
}

Zpětný chod a Bezoutova rovnost

Zpětným dosazováním do řádků získaných Eukleidovým algoritmem je možné získat tzv. Bezoutovu rovnost, ze které se dá snadno získat např. inverze prvku a v okruhu modulo b. Tento postup se také označuje jako zpětný chod Eukleidova algoritmu. V každém kroku se zbytky v aktuálním řádku rozepíší pomocí vyšších řádků. Poté se výrazy roznásobí a vytknou se čísla a, b. Koeficient u čísla a se označí jako € \alpha €, koeficient u čísla b jako € \beta €.

KrokVýpočet
1€ 7 = 1 \cdot 28 - 21 €
2€ 7 = 1 \cdot (427 - 3 \cdot 133) - (133 - 4 \cdot 28) €
3€ 7 = 1 \cdot (427 - 3 \cdot 133) - (133 - 4 \cdot (427 - 3 \cdot 133)) €
4 (po vytknutí)€ 7 = 5 \cdot 427 - 16 \cdot 133 €

Výsledná čísla se označí:

£ \operatorname{gcd} (427,133) = 7, \alpha = 5, \beta = -16 £

Hodnoty se dosadí do obecné Bezoutovy rovnosti:

£ \operatorname{gcd} (a,b) = \alpha \cdot a + \beta \cdot b £
£ 7 = 5 \cdot 427 - 16 \cdot 133 £

Zápis tohoto výpočtu se stává při větším rozsahu nepřehledným, proto se někdy používá tzv. rozšířený Eukleidův algoritmus, který se zapisuje do tabulky a koeficienty Bezoutovy rovnosti počítá postupně.

Reference

 • předmět X01DML na FEL ČVUT
 • předmět X01AVT na FEL ČVUT