Bubble sort je jednoduchý řadící algoritmus s asymptotickou složitostí € O(n^2) €. Traduje se, že kdysi vznikl proto, že byly čtecí hlavy páskových mechanik pomalé a bylo tedy žádoucí, aby se hlava pohybovala po pásce po co možná nejkratších možných trajektoriích.

Algoritmus prochází pole a najde-li dva prvky ve špatném pořadí, prohodí je. To opakuje tak dlouho, dokud není pole seřazeno. Po skončení každé n-té iterace vnějšího cyklu je správně seřazeno n prvků na konci pole. Algoritmus bubble sort je přirozený a stabilní.

Implementace (Java)

package sort;

public class BubbleSort {
  /**
   * Implementace algoritmu bubble sort.
   * @param input vstupní pole
   * @author Vojtěch Hordějčuk
   */
  public static <T extends Comparable<? super T>> void bubbleSort(final T[] input) {
    // průchod skončí na předposledním prvku (index 'i - 2')
    // (prvek se vždy porovnává se svým následníkem)

    for (int i = 0; i < input.length - 1; i++) {
      // už jsme seřadili 'i' prvků
      // (na konci pole je tedy nemusíme kontrolovat)

      for (int j = 0; j < input.length - 1 - i; j++) {
        // prohoď sousední prvky, pokud jsou ve špatném pořadí

        if (input[j].compareTo(input[j + 1]) == 1) {
          final T temp = input[j];
          input[j] = input[j + 1];
          input[j + 1] = temp;
        }
      }
    }
  }
}

Zdrojový kód Pokrytí testy

Ukázkový běh

PoleOperace
5 2 3 9 1Toto pole chceme seřadit bubble sortem.
(2 5) 3 9 1Čísla 5, 2 jsou ve špatném pořadí, prohodit.
2 (3 5) 9 1Čísla 5, 3 jsou ve špatném pořadí, prohodit.
2 3 (5 9) 1Čísla 5, 9 jsou ve správném pořadí.
2 3 5 (1 9)Čísla 9, 1 jsou ve špatném pořadí, prohodit.
2 3 5 1 9Na konci máme správně seřazen jeden prvek.
(2 3) 5 1 9Čísla 2, 3 jsou ve správném pořadí.
2 (3 5) 1 9Čísla 3, 5 jsou ve správném pořadí.
2 3 (1 5) 9Čísla 5, 1 jsou ve špatném pořadí, prohodit.
2 3 1 5 9Na konci máme správně seřazeny dva prvky.
(2 3) 1 5 9Čísla 2, 3 jsou ve správném pořadí.
2 (1 3) 5 9Čísla 3, 1 jsou ve špatném pořadí, prohodit.
2 1 3 5 9Na konci máme správně seřazeny tři prvky.
(1 2) 3 5 9Čísla 2, 1 jsou ve špatném pořadí, prohodit.
1 2 3 5 9Na konci máme správně seřazeny čtyři prvky.
1 2 3 5 9Pole je seřazeno.