Heap sort je řadící algoritmus podobný selection sortu, ale mnohem efektivnější. Algoritmus je založený na datové struktuře zvané halda (heap), což je úplný binární strom, ve kterém pro každý uzel platí, že je větší než oba jeho potomci.

Reprezentace v poli

Nechť A je pole. Každý jeho prvek bude představovat jeden uzel haldy. Kořenem haldy bude první prvek pole na indexu 0 a každý uzel na indexu n bude mít své dva potomky na indexu € 2n+1 € (levý) a € 2n+2 € (pravý). Jsou-li oba tyto indexy mimo rozsah pole, jedná se o list.

Tato reprezentace je využita v implementaci algoritmu heap sort.

Implementace (Java)

package sort;

public class HeapSort {
  /**
   * Implementace algoritmu heap sort.
   * @param input pole k seřazení
   * @param ascending TRUE pro vzestupné řazení, FALSE pro sestupné
   */
  public static <T extends Comparable<? super T>> void heapSort(final T[] input, final boolean ascending) {
    // požadovaný směr řazení

    final int dir = ascending ? -1 : 1;

    // inicializovat haldu ve vstupním poli

    for (int i = (input.length / 2) - 1; i >= 0; i--) {
      HeapSort.sift(input, i, input.length - 1, dir);
    }

    // seřadit pole postupným posunem prvků na správné místo

    for (int i = input.length - 1; i > 0; i--) {
      // vložit prvek "i" na vrchol
      HeapSort.swap(input, i, 0);
      // prosít prvek na správé místo
      HeapSort.sift(input, 0, i - 1, dir);
    }
  }

  /**
   * Metoda pro opravu haldy - umístí zvolený prvek na správné místo.
   * @param input pole k seřazení
   * @param iTop index vrcholu haldy
   * @param iBottom poslední index haldy
   * @param dir směr řazení (-1 vzestupně, +1 sestupně)
   */
  private static <T extends Comparable<? super T>> void sift(final T[] input, final int iTop, final int iBottom, final int dir) {
    int iRoot = iTop;
    int iChild = (iRoot * 2) + 1;

    while (iChild <= iBottom) {
      // vyhledat místo pro vložení hodnoty

      if ((iChild < iBottom) && (input[iChild].compareTo(input[iChild + 1]) == dir)) {
        iChild++;
      }

      if (input[iRoot].compareTo(input[iChild]) == dir) {
        // prohodit oba prvky
        HeapSort.swap(input, iRoot, iChild);
        // pokračovat v prosívání od potomka
        iRoot = iChild;
        iChild = (iRoot * 2) + 1;
        continue;
      }

      // ukončit prosívání
      break;
    }
  }

  /**
   * Metoda pro prohození dvou prvků.
   * @param input vstupní pole
   * @param i1 první index
   * @param i2 druhý index
   */
  private static <T extends Comparable<? super T>> void swap(final T[] input, final int i1, final int i2) {
    final T temp = input[i2];
    input[i2] = input[i1];
    input[i1] = temp;
  }
}

Zdrojový kód Pokrytí testy

Reference