Insertion sort je jednoduchý řadící algoritmus, založený na myšlence postupného posouvání všech prvků v poli na správné místo v již seřazené posloupnosti. Každý prvek se posouvá k počátku tak dlouho, dokud před ním není prvek menší. Algoritmus insertion sort je přirozený, stabilní a jeho asymptotická složitost je € O(n^2) €.

Implementace (Java)

package sort;

public class InsertionSort {
  /**
   * Implementace algoritmu insertion sort.
   * @param input vstupní pole
   * @author Vojtěch Hordějčuk
   */
  public static <T extends Comparable<? super T>> void insertionSort(final T[] input) {
    for (int i = 1; i < input.length; i++) {
      // začni na aktuálním indexu

      int j = i;

      // zapamatuj si číslo, které se bude posouvat na správnou pozici
      // (na toto místo v poli se totiž mohou dostat větší čísla)

      final T moved = input[i];

      // posouvej ostatní čísla vpravo, dokud:
      // 1) nejsi na konci pole
      // 2) a zároveň jsou tato čísla větší než posouvané číslo

      while ((j > 0) && (input[j - 1].compareTo(moved) > 0)) {
        input[j] = input[j - 1];
        j--;
      }

      // správná pozice prvku byla nalezena, vlož ho tam

      input[j] = moved;
    }
  }
}

Zdrojový kód Pokrytí testy

Ukázkový běh

PoleOperace
5 2 3 9 1Toto pole chceme seřadit insertion sortem.
5 2 3 9 1První prvek je seřazen.
5 (2) 3 9 1Číslo 2 < 5, takže posuneme 5 a 2 vložíme před ní.
2 5 3 9 1Dvě čísla jsou již seřazená.
2 5 (3) 9 1Číslo 3 < 5, ale 3 > 2, takže posuneme 5 a 3 vložíme před ní.
2 3 5 9 1Tři čísla jsou již seřazená.
2 3 5 (9) 1Číslo 9 > 5, takže ho nebudeme posouvat.
2 3 5 9 1Čtyři čísla jsou již seřazená.
2 3 5 9 (1)Číslo 1 < 9, 1 < 5, 1 < 3, 1 < 2, takže posuneme 2359 a 1 vložíme před ně.
1 2 3 5 9Pole je seřazeno.