Úloha Producer-Consumer (producent-konzument)

Situace

Jedno vlákno generuje datové položky (tzv. producent), zatímco je jiné vlákno zpracovává (tzv. konzument). Společně komunikují pomocí fronty o omezené velikosti, do které producent položky přidává a konzument je z ní odebírá. Dále musí platit následující podmínky:

 • konzument musí čekat v případě, že je fronta prázdná (musí počkat, než producent vytvoří a do fronty umístí konzumovatelnou datovou položku)
 • producent musí čekat v případě, že je fronta plná (musí počkat, než konzument jednu datovou položku z fronty odebere ke konzumaci a uvolní tak místo pro novou)

Řešení pomocí monitorů

Řešení lze realizovat pomocí dvou monitorů:

 • první monitor hlídá situaci, kdy je fronta prázdná - konzument nemá co konzumovat a musí počkat do doby, než producent vytvoří alespoň jeden element
 • druhý monitor hlídá situaci, kdy je fronta plná - producent nemá kam ukládat nově vytvořené elementy a musí počkat do doby, než konzument alespoň jeden element zkonzumuje
 • dále je potřeba zajistit, aby frontu využívalo v každý okamžik pouze jedno vlákno (mutex) a každý vlákno mělo stav fronty za všech okolností aktuální

Implementace

Monitory
public class Monitors {
  private final Object fullMonitor = new Object();
  private final Object emptyMonitor = new Object();

  public void waitFull() throws InterruptedException {
    synchronized (fullMonitor) {
      fullMonitor.wait();
    }
  }

  public void waitEmpty() throws InterruptedException {
    synchronized (emptyMonitor) {
      emptyMonitor.wait();
    }
  }

  public void notifyFull() {
    synchronized (fullMonitor) {
      fullMonitor.notify();
    }
  }

  public void notifyEmpty() {
    synchronized (emptyMonitor) {
      emptyMonitor.notify();
    }
  }
}
Buffer
public class Buffer<T> {
  private final int maxQueueSize;
  private final Queue<T> queue;

  public Buffer(int maxQueueSize) {
    this.maxQueueSize = maxQueueSize;
    this.queue = new ArrayDeque<T>(this.maxQueueSize);
  }

  public void add(T value, Monitors synchronizer) throws InterruptedException {
    while (isFull()) {
      // buffer is full - wait until (at least) one element is removed
      synchronizer.waitFull();
    }

    boolean wasEmpty = isEmpty();

    synchronized (queue) {
      queue.add(value);
    }

    if (wasEmpty) {
      // the first element was added to buffer - notify waiting consumers
      synchronizer.notifyEmpty();
    }
  }

  public T take(Monitors synchronizer) throws InterruptedException {
    while (isEmpty()) {
      // buffer is empty - wait until an element is added
      synchronizer.waitEmpty();
    }

    boolean wasFull = isFull();
    T value = queue.poll();

    if (wasFull) {
      // an element was removed from the buffer - notify waiting producers
      synchronizer.notifyFull();
    }

    return value;
  }

  private boolean isEmpty() {
    synchronized (queue) {
      return queue.size() == 0;
    }
  }

  private boolean isFull() {
    synchronized (queue) {
      return queue.size() == maxQueueSize;
    }
  }
}
Test
final Buffer<Integer> buffer = new Buffer<Integer>(10);
final Monitors monitors = new Monitors();
final int numberOfElements = 20;

new Thread(new Runnable() {
	@Override
	public void run() {
		for (int i = 0; i < numberOfElements; i++) {
			try {
				System.out.println(buffer.take(monitors));
			} catch (Exception ex) {
				// NOP
			}
		}
	}
}).start();

new Thread(new Runnable() {
	@Override
	public void run() {
		for (int i = 0; i < numberOfElements; i++) {
			try {
				Thread.sleep(200);
				buffer.add(i, monitors);
			} catch (InterruptedException ex) {
				// NOP
			}
		}
	}
}).start();

Řešení pomocí semaforů

Řešení pomocí semaforů vyžaduje dva semafory:

 • první semafor představuje počet prázdných míst ve frontě - tento semafor je inicializovaný zpočátku na maximální velikost fronty (na začátku jsou všechna místa ve frontě prázdná)
 • druhý semafor představuje počet zaplněných míst ve frontě - tento semafor je inicializovaný na nulu (na začátku nejsou ve frontě žádné elementy)

Jakmile producent vytvoří nějaký element, pokusí se snížit semafor s počtem prázdných míst. Pokud je semafor s počtem prázdných míst nulový, producent se zablokuje a čeká, než konzument semafor vrátí zpátky na kladnou hodnotu. Jakmile má semafor kladnou hodnotu, producent vloží element do fronty a zvýší semafor s počtem zaplněných míst.

Konzument se chová symetricky. Nejprve zkusí snížit semafor s počtem zaplněných míst a pokud je tento semafor nulový, konzument se zablokuje a čeká, než jej producent vrátí na kladnou hodnotu. Jakmile má semafor kladnou hodnotu, konzument vybere z fronty element, zkonzumuje jej a zvýší semafor s počtem prázdných míst.

Implementace

Semafory
public class Semaphores {
  private final Semaphore fullCount;
  private final Semaphore emptyCount;

  public Semaphores(int maxQueueSize) {
    this.fullCount = new Semaphore(0);
    this.emptyCount = new Semaphore(maxQueueSize);
  }

  public void downEmptyCount() throws InterruptedException {
    emptyCount.acquire();
  }

  public void upEmptyCount() {
    emptyCount.release();
  }

  public void downFullCount() throws InterruptedException {
    fullCount.acquire();
  }

  public void upFullCount() {
    fullCount.release();
  }
}
Buffer
public class Buffer<T> {
  private final Semaphores semaphores;
  private final Queue<T> queue;

  public Buffer(int maxQueueSize) {
    this.semaphores = new Semaphores(maxQueueSize);
    this.queue = new ArrayDeque<T>(maxQueueSize);
  }

  public void add(T value) throws InterruptedException {
    this.semaphores.downEmptyCount();

    synchronized (this.queue) {
      this.queue.add(value);
    }

    this.semaphores.upFullCount();
  }

  public T take() throws InterruptedException {
    this.semaphores.downFullCount();

    final T item;

    synchronized (this.queue) {
      item = queue.poll();
    }

    this.semaphores.upEmptyCount();
    return item;
  }
}
Test
final Buffer<Integer> buffer = new Buffer<Integer>(10);
final int numberOfElements = 20;

new Thread(new Runnable() {
	@Override
	public void run() {
		for (int i = 0; i < numberOfElements; i++) {
			try {
				System.out.println(buffer.take());
			} catch (Exception ex) {
				// NOP
			}
		}
	}
}).start();

new Thread(new Runnable() {
	@Override
	public void run() {
		for (int i = 0; i < numberOfElements; i++) {
			try {
				Thread.sleep(200);
				buffer.add(i);
			} catch (InterruptedException ex) {
				// NOP
			}
		}
	}
}).start();