Selection Sort je základní řadící algoritmus, velmi jednoduchý na pochopení i implementaci. Na začátku řazení se celé pole považuje za neseřazenou část. Jedním průchodem neseřazenou částí je nalezeno minimum, které se prohodí s prvek na začátku neseřazené části. Po této operaci je neseřazená část kratší o jeden prvek a algoritmus pokračuje stejným způsobem dál až na konec pole. Řadící algoritmus selection sort je nepřirozený, nestabilní a jeho asymptotická složitost je € O(n^2) €.

Implementace (Java)

package sort;

public class SelectionSort {
  /**
   * Implementace algoritmu selection sort.
   * @param input vstupní pole
   * @author Vojtěch Hordějčuk
   */
  public static <T extends Comparable<? super T>> void selectionSort(final T[] input) {
    for (int i = 0; i < input.length; i++) {
      // 'i' je počáteční index neseřazené části pole
      // nejdřív si jako minimum vezmi to první co najdeš
      // (třeba tam nic menšího už není)

      int indexOfMinimum = i;

      // projdi zbytek pole

      for (int j = i + 1; j < input.length; j++) {
        // 'j' je počáteční index části pole, ve které hledám menší číslo

        if (input[j].compareTo(input[indexOfMinimum]) < 0) {
          // bylo nalezeno menší číslo, zapamatuj si jeho index

          indexOfMinimum = j;
        }
      }

      // pokud je třeba, prohoď začátek neseřazené části s minimem

      if (i != indexOfMinimum) {
        final T temp = input[i];
        input[i] = input[indexOfMinimum];
        input[indexOfMinimum] = temp;
      }
    }
  }
}

Zdrojový kód Pokrytí testy

Ukázkový běh

PoleOperace
5 2 3 9 1Toto pole chceme seřadit.
5 2 3 9 (1)Nalezené minimum je 1, prohodíme s 5.
1 2 3 9 5Jeden prvek je seřazen.
1 (2) 3 9 5Nalezené minimum je 2. Nic neprohodíme.
1 2 3 9 5Dva prvky jsou seřazeny.
1 2 (3) 9 5Nalezené minimum je 3. Nic neprohodíme.
1 2 3 9 5Tři prvky jsou seřazeny.
1 2 3 9 (5)Nalezené minimum je 5, prohodíme s 9.
1 2 3 5 9Čtyři prvky jsou seřazeny.
1 2 3 5 9Dojeli jsme na poslední prvek, pole je seřazeno.