Algoritmus pro celočíselné mocnění vypočítá hodnotu výrazu €a^b€, kde €a \in Z€ se nazývá mocněnec (základ mocniny) a €b \in Z, b \geq 0€ mocnitel (exponent). Výsledek operace se označuje jako mocnina.

Trivální a neefektivní algoritmus je založen na opakovaném násobení základu sebou samým. Zdrojový kód může vypadat nějak takto:

package examples.math;

import java.math.BigInteger;

public class PowerTrivial {
  public static BigInteger power(final BigInteger base, final BigInteger power) {
    if (BigInteger.ZERO.compareTo(power) > 0) {
      // power < 0
      throw new IllegalArgumentException("Power must be >= 0.");
    } else if (BigInteger.ZERO.equals(power)) {
      // power = 0
      return BigInteger.ONE;
    } else {
      BigInteger result = base;
      BigInteger remains = power;
      while (remains.compareTo(BigInteger.ONE) > 0) {
        result = result.multiply(base);
        remains = remains.subtract(BigInteger.ONE);
      }
      return result;
    }
  }
}

Zdrojový kód Pokrytí testy

Neefektivita výše uvedeného algoritmu pramení z toho, že provádí daleko více výpočtů, než ve skutečnosti musí. Stačí se podívat na vzorce pro výpočet několika prvních mocnin a hned je patrná pravidelná struktura problému:

£ \begin{align*} a^1 &= a \\ a^2 &= a \cdot a = a^1 \cdot a^1 \\ a^3 &= a \cdot a \cdot a = a \cdot a^2 \\ a^4 &= a \cdot a \cdot a \cdot a = a^2 \cdot a^2 \\ a^5 &= a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a = a \cdot a^4 \\ a^6 &= \ldots \end{align*} £

Nyní je zřejmé, že se vyšší mocniny systematicky skládají z nižších mocnin a to způsobem rozdílným pro sudé a liché exponenty. Obecně lze tedy odvodit následující rekurentní vztah pro rozklad vyšších mocnin na nižší:

£ a^b= \begin{cases} 1 & b=0 \\ a \cdot a^{b-1} & \mbox{b}{\,mod\,}{\,2}=1 \\ (a^{b/2})^2 & \mbox{b}{\,mod\,}{\,2}=0\end{cases} £

Rekurentní vztah lze snadno převést na rekurzivní algoritmus. Ten má oproti triviálnímu řešení obrovskou výhodu v tom, že má jen logaritmickou složitost.

package examples.math;

import java.math.BigInteger;

public class PowerRecursive {
  public static BigInteger power(final BigInteger base, final BigInteger power) {
    if (BigInteger.ZERO.compareTo(power) > 0) {
      // power < 0
      throw new IllegalArgumentException("Power must be >= 0.");
    } else if (BigInteger.ZERO.equals(power)) {
      // power = 0
      return BigInteger.ONE;
    } else {
      if (power.testBit(0)) {
        // power is odd: r = a*(a^(b-1))
        final BigInteger subPower = power.subtract(BigInteger.ONE);
        final BigInteger subResult = power(base, subPower);
        return subResult.multiply(base);
      } else {
        // power is even: r = (a^(b/2))^2
        final BigInteger subPower = power.divide(new BigInteger("2"));
        final BigInteger subResult = power(base, subPower);
        return subResult.multiply(subResult);
      }
    }
  }
}

Zdrojový kód Pokrytí testy

Ještě o něco lepší výkon dostaneme, převedeme-li rekurzivní variantu na nerekurzivní:

package examples.math;

import java.math.BigInteger;

public class PowerNonRecursive {
  public static BigInteger power(final BigInteger base, final BigInteger power) {
    if (BigInteger.ZERO.compareTo(power) > 0) {
      // power < 0
      throw new IllegalArgumentException("Power must be >= 0.");
    } else if (BigInteger.ZERO.equals(power)) {
      // power = 0
      return BigInteger.ONE;
    } else {
      BigInteger result = BigInteger.ONE;
      BigInteger tempBase = base;
      BigInteger tempPower = power;
      while (!tempPower.equals(BigInteger.ZERO)) {
        if (tempPower.testBit(0)) {
          // tempPower is odd
          result = result.multiply(tempBase);
        }
        // tempPower = tempPower * 2
        tempPower = tempPower.shiftRight(1);
        // tempBase = tempBase ^ 2
        tempBase = tempBase.multiply(tempBase);
      }
      return result;
    }
  }
}

Zdrojový kód Pokrytí testy

Ani tento algoritmus není ještě zcela optimální. Efektivnější algoritmy jsou však velmi složité a jejich smysluplné aplikace se nachází snad už jen v kryptografii.