TODO
 • Inicializace:
  • vytvoř pole Alias a Prob o velikosti n
  • vytvoř dva seznamy Small a Large
  • vynásob každou pravděpodobnost n
  • pro každou tuto vynásobenou pravděpodobnost p:
   • pokud je pravděpodobnost p(i) menší než 1, vlož prvek na indexu i do seznamu Small, jinak do seznamu Large
  • dokud nejsou oba seznamy prázdné:
   • vyber první prvek ze seznamu Small a označ jej jako s
   • vyber první prvek ze seznamu Large a označ jej jako g
   • nastav Prob[s]=p(s)
   • nastav Alias[s]=g
   • nastav p(g)=p(g)+p(s)-1 (trik pro dosažení lepší numerické stability)
   • pokud p(g) je menší než 1, přidej g do seznamu Small, jinak do seznamu Large
  • dokud není seznam Large prázdný:
   • vyber první prvek ze seznamu Large a označ jej jako g
   • nastav Prob[g]=1
  • dokud není seznam Small prázdný:
   • vyber první prvek ze seznamu Small a označ jej jako s
   • nastav Prob[s]=1
 • Generování náhodného čísla:
  • vyber náhodný řádek i v rabulce Prob
  • vygeneruj náhodné číslo r v rozsahu 0-1
  • pokud je číslo r menší než pravděpodobnost na řádku Prob[i], vrať i, jinak Alias[i]
package random;

/**
 * @see http://www.keithschwarz.com/darts-dice-coins/
 */
public class WalkerVoseAliasSelection {
  private int n;
  private double[] probabilities;
  private int[] alias;

  public void initialize(double[] weights) {
    n = weights.length;
    probabilities = new double[n];
    alias = new int[n];

    final double[] P = new double[n];
    final int[] smallIndices = new int[n];
    final int[] largeIndices = new int[n];

    // normalize probabilities

    double totalWeight = 0;
    for (final double weight : weights) {
      totalWeight += weight;
    }
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      P[i] = weights[i] * n / totalWeight;
    }

    int numSmall = 0;
    int numLarge = 0;

    for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
      if (P[i] < 1) {
        smallIndices[numSmall++] = i;
      } else {
        largeIndices[numLarge++] = i;
      }
    }

    while (numSmall > 0 && numLarge > 0) {
      final int a = smallIndices[--numSmall];
      final int g = largeIndices[--numLarge];
      probabilities[a] = P[a];
      alias[a] = g;
      P[g] = P[g] + P[a] - 1;
      if (P[g] < 1) {
        smallIndices[numSmall++] = g;
      } else {
        largeIndices[numLarge++] = g;
      }
    }

    while (numLarge > 0) {
      probabilities[largeIndices[--numLarge]] = 1;
    }
    while (numSmall > 0) {
      probabilities[smallIndices[--numSmall]] = 1;
    }
  }

  public int sample() {
    if (probabilities.length == 0) {
      return -1;
    }
    final int col = (int) (Math.random() * n);
    if (Math.random() < probabilities[col]) {
      return col;
    } else {
      return alias[col];
    }
  }
}

Zdrojový kód Pokrytí testy

Reference